Sabiedrības līdzdalība
foto

Ludzas novada pensionāru biedrība "Līdzdalībai nav vecuma" un Latvijas Poļu Savienības Ludzas nodaļa 26. maijā rīkoja svētceļojumu uz nozīmīgām reliģiskām vietām Ludzas novadā. Kā pirmo apmeklējām Pasienes Svētā Dominika Romas katoļu baznīcu. Tā ir viena no skaistākajām Austrumeiropas baroka jeb poļu baroka stila celtnēm Latvijā. Dažreiz vēsturnieki to min kā Aglonu miniatūrā. Baznīca uzcelta jau 1761. gadā, bet joprojām katru tās apmeklētāju pārsteidz ar savu majestātisko krāšņumu. Pēc Svētās Mises mūsu svētceļotāju grupai bija iespēja tikties ar draudzes prāvestu Vitāliju Filipenoku, kurš ļoti interesanti pastāstīja par draudzes dzīvi un dažādiem dievnama altāriem. Priesteris pastāstīja arī par Latvijas poļu izcelsmes izcilo Latgales dzejnieci Konstanci Benislavsku, kuras pīšļi tika apglabāti zem Pasienes baznīcas mūriem. Pirms vairākiem gadiem baznīcā tika uzstādīta piemiņas plāksne Konstances Benislavskas godam ar uzrakstiem poļu un latviešu valodā.

Tālāk devāmies uz Istras pagastu. Vecslabadas ciemata centrā uzkāpām Tiškas kalnā un baudījām burvīgo Latgales ainavu trīs ezeru (Istras ezers, Audeļu ezers un Dziļezers) ielokā. Dzirdējām interesantus nostāstus par Istras pagasta teritorijas vēsturi un cilvēkiem, par kādreiz bijušajiem poļu muižnieku īpašumiem (Annopole, Konecpole u.c.). Apmeklējām atjaunoto un sakopto Istras Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcu. Kā mums pastāstīja gids, padomju laikos šeit bijusi sporta zāle un pat noliktava.

Svētceļojuma noslēgumā bija iespēja apmeklēt arī Vecslabadas (Istras) Kristus Augšāmcelšanās pareizticīgo dievnamu. Šī baznīca tika iesvētīta 1908. gadā un tā ir lielākais pareizticīgo dievnams mūsu valsts lauku teritorijā. Par ceļojumu pa Istras pagastu sakām sirsnīgu paldies zinošajam un atraktīvajam gidam, bijušajam vēstures skolotājam Vladimiram Marudenokam.

Visu brauciena dalībnieku vārdā izsakām lielu pateicību Ludzas novada pašvaldībai par piešķirto komfortablo transportu, kas ļāva mums ceļot šajā karstajā un svelmainajā dienā. Pateicamies arī autobusa šoferim Imantam Policānam par jauko sadarbību.