Pieaugušo izglītība Sabiedrība
foto

Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā".

Projekta aktivitātes tika īstenotas  šī gada novembrī. Nodarbības notika Ludzas novada Blontos. Tās vadīja skolotājs Uldis Mortuzāns. Digitālās prasmes apguva 12 cilvēki. Programmas ietvaros  iepazinās ar 7 moduļu mācību saturu. Katram modulim tika veltīta 1 nodarbība (3 stundas). Tika sniegtas zināšanas par digitālo iekārtu veidiem un to izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanas pamatprincipiem internetā, digitālo pakalpojumu veidiem, drošības principiem un datu aizsardzību digitālajā vidē, e-paraksta izmantošanu un tā nozīmi pakalpojumu saņemšanai, Internetbankas lietošanu – nepieciešamajiem datiem un piekļuvi, portāla Latvija.lv uzbūvi un atbilstošo pakalpojumu izmantošanu u.c.

Programmas noslēgumā dalībnieki sniedza savu redzējumu par apmācību norisi un programmas saturu. Kā būtiskāko ieguvumu norādīja to, ka ir pilnveidotas datorprasmes, ir apgūta e-paraksta lietošana, kas noderēs gan ikdienas darbā, gan saziņā ar iestādēm, ir iegūtas zināšanas par datu aizsardzību un drošību, lietojot internetu,  ir iegūta lielāka pārliecība par sevi, savām prasmēm, darbojoties digitālajā vidē. Projekta dalībnieki augstu novērtēja skolotāja darbu, iespēju piedalīties projektā, izteica vēlēšanos iesaistīties datorprasmju apguvē arī turpmāk. Piemēram, kursu dalībnieki vēlētos mācīties Excel programmu, Canva, fotoattēlu apstrādi u.c.