Projektu aktualitātes
Attēls
logo

 

Noslēdzies Ludzas 2. vidusskolā īstenotais Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projektu konkurss “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

“Labbūtības ceļakartes”  aktivitāšu kopums tika vērsts uz skolas audzēkņu psihoemocionālās veselības uzlabošanu pandēmijas apstākļos. Darbojoties kopā neformālos apstākļos, esam kļuvuši drošāki, atvērtāki. Aizraujošas nodarbes svaigā gaisā, radošas izpausmes, humors, palīdz pārvarēt stresu, draudzīgs plecs rada drošības sajūtu un ticību saviem spēkiem.

Turpinām cienasta un silto mantu vākšanu dzīvniekiem patversmē; pirmā krava jau ir aizceļojusi, un Ziemassvētkiem dosimies ciemos atkal. Rūpes par kādu nelaimē nonākušo veicina līdzdalības un cilvēciskā atvēršanos mūsos pašos.

Lielākais gandarījums un prieks par skolas jauniešu vajadzībām pagalmā uzstādīto lapeni. To saucam par 3D Pieturu ar atšifrējumu – Domas. Draugi. Daba. Vieta, kur Dabā kopā ar Draugiem domāt labas Domas. Lapenes interjeru veidojām paši, atjaunojot vecās lietas. Košas krāsas un pašu veidoti sižeti rotā krēslus, soliņus, taburetes. Žēl, ka šobrīd laikapstākļi neļauj te padzīvoties. Toties pavasarī gan mācību stundas, nodarbības, gan tikšanās un dažādas aktivitātes notiks 3D pieturā.

Esam pārliecināti, ka mūsu mērķis – jauniešus iesaistīt aktivitātēs, mācīties sadarboties, likt justies piederīgiem tika sasniegts, un mēs visi kopā varam lepoties ar ieguldīto darbu, kas arī ir būtisks ieguldījums mūsu visu labbūtībā. (Vairāk foto sižetu Ludzas 2. vidusskolas FB lapā).

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros

Sagatavoja:

Ludzas 2. vidusskolas pašpārvalde

***projekta īstenošana norisinājās epidemioloģiski drošos apstākļos