Projektu aktualitātes
bērni
logo

Šoruden Ludzas 2. vidusskolā tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atbalstītais projektu konkurss “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” .

Kā jūtamies pandēmijas apstākļos, kādas sekas atstājis vēl nebeidzies pandēmijas pirmais vilnis, kad jau piedzīvojam nākamo. “Labbūtības ceļakarte” ir praktisku aktivitāšu kopums skolas audzēkņu psihoemocionālās veselības uzlabošanai. Par to, ka problēmu loks ir plašs, pārliecinājāmies mācību gada sākumā veiktajā aptaujā. Jauniešus uztrauc ne tikai mācīšanās grūtības, bet arī  34% atzīst, ka ir problēmas ar bezmiegu, 21% – vientulības sajūta, 21% – trauksmes, panikas lēkmes, uzmācīgas domas, 20% izjutuši agresiju, 11% –  aizkaitināmību, dusmas. Desmit cilvēki atbildējuši, ka ir meklējuši psihoterapijas palīdzību. Jautāti par palīdzību, kas šobrīd būtu vairāk noderīga, jaunieši atbild: 22% – pavadītu vairāk laika ar draugiem; 18% – meklē palīdzību mācībās; 16% pietrūkst fizisko aktivitāšu; 9% – vēlas psiholoģisku atbalstu un 10% vēlas atbalstu, bet nezina, kādu. Skolas personāls, klašu audzinātāji ar bažām sagaidījuši jauno mācību gadu, šobrīd saskaras ar vēl lielākām gan ar psiholoģisko, gan fizisko negāciju iezīmēm no audzēkņu un ģimeņu puses.

Tamdēļ galvenais projekta mērķis –  iedrošināt runāt, stāstīt par to, kas uztrauc. Tikpat svarīga lieta ir humors – asprātīga anekdote vai joks, darot kopīgu darbu, spēja pasmaidīt atvieglo ikdienu. Tāpēc viens no mūsu pamatmoto – Runā un smaidi!

 

Tāpat aptauja uzrādīja nepieciešamību pēc fiziskajām aktivitātēm, kontakta ar draugiem. Kopīgs darbs, kas aizrauj, palīdzēs pārvarēt stresu, rūpes par vājākajiem neprovocēs uz agresīvu rīcību pret līdzcilvēkiem un dzīvniekiem. Tamdēļ otrs mūsu moto – Kusties un rūpējies!

Skolas pašpārvaldes ideja par lapenes uzstādīšanu skolas teritorijā tika atbalstīta un uzņemta ar prieku. Jaunieši vēlas laiku pavadīt ārā, kas arī ir drošāk šībrīža epidemioloģiskajā situācijā. To saucam par 3D Pieturu ar atšifrējumu – Domas. Draugi. Daba.  Mūsu “3D pieturas” uzstādīšana un iekārtošana –  kopīgs, azartisks darbs svaigā gaisā gan saliedēs, gan sniegs dzīvesprieku un gandarījumu par kopābūšanu. Mūsu uzdevums – atraisīt jauniešos prieku par padarīto, likt justies vajadzīgam un nozīmīgam.  Jauniešiem tiek dots uzdevums – katrai klasei sagādāt kādas interjera lietas, vēlams vecas, kuras pārkrāsojot spilgtās krāsās, var atdzīvināt (soliņi, ķebļi, rāmīši, plauktiņi, dažādi interjera piederumi u.c.)

Viena no projekta aktivitātēm – atbalsts dzīvnieku patversmei. Kontakts ar dzīvniekiem mazina stresu, ir terapija pret agresivitāti, kas arī ir mūsu akcijas un projekta mērķis. Skolēnu pašpārvaldē esam pieteikuši ziedojumu akciju, kur tiks sarūpēts ēdiens un siltās mantas dzīvnieku labsajūtai. Iespējams, kāds sadraudzēsies un pārbrauks mājās ar jaunu draugu (iepriekš saskaņojot ar vecākiem).

Ilgstoša atsvešinātība, izolācija, sarunu trūkums; šobrīd neziņa par turpmāko epidemioloģiskās situācijas gaitu, testu veikšanas nepieciešamība, informatīvās telpas ietekme, nespēja koncentrēties mācībām ietekmē mūsu garīgo un fizisko labsajūtu. Tamdēļ vēlamies jauniešus iesaistīt aktivitātēs, no jauna mācīties sadarboties, likt justies piederīgiem, lepoties ar ieguldīto.

Seku, ko radījusi un vēl turpina radīt pandēmija, mazināšana būs ilgstošs process, to atzīst speciālisti. Esam pārliecināti, ka projektā paveiktais būs zīmīgs ieguldījums mūsu skolas audzēkņu labbūtībā.

Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs”   NR. VP2021/4-4

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.

Sagatavoja:

Ludzas 2. vidusskolas pašpārvalde

***projekta īstenošana noris epidemioloģiski drošos apstākļos