Projektu aktualitātes
tova2698-1024x576.jpg
logo-jlogo-jaunatnes-3.jpgaunatnes-3.jpg

Ciblas vidusskolā no 12.07. līdz 16.07.2021. projekta “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” ietvaros, notika pirmais atbalsta aktivitāšu kopums, kas līdzīgi kā dienas nometnē, nodrošināja 30 jauniešiem, vecumā no 13 līdz 20 gadiem, kvalitatīvu socializēšanos piecu dienu garumā. Programma bija piesātināta un interesanta!

Dienas pirmajā pusē notika nodarbības ar sporta skolotāju I.Miklucāni, izglītības psiholoģi J.Fjodorovu, sociālo pedagoģi A.Bufalu un karjeras konsultanti E.Rimicāni, pēcpusdienās tika organizēti grupu saliedēšanu veicinošie, aktīvie pārgājieni kopā ar instruktoriem I.Navožilovu un A.Tihovski. Aktivitātes tika vērstas uz  piederības sajūtas veidošanu vietējai kopienai, savstarpējo atbalstu, pašapziņas un motivācijas paaugstināšanu, mentālās veselības stabilizēšanu un psihoemocionālo labklājību. Noslēdzošā nedēļas aktivitāte bija ekskursija, kurā jaunieši tika iepazīstināti ar seniem arodiem, uzsverot ģimenes vērtības un tradīcijas, vēroja paraugdemonstrējumus un darbojās keramikas darbnīcā, piedalījās teatralizētā ekskursijā pilskalnā „Lūcijas nakts pasakas”, kā arī tika apmeklēts jaunais daudzfunkcionālais sporta Olimpiskais centrs „Rēzekne” ar mērķi pilnveidot redzesloku lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.

27. un 28. jūlijā, tika īstenota vēl nepieredzēta iespēja – pārgājieni ar Kamanu sporta suņiem – Sibīrijas haskijiem (ko organizē biedrība Dodkepu.lv). Vispirms notika iepazīšanās ar haskijiem, kas atraisīja jauniešu emocionālo jūtu pasauli, attīstīja empātiju un pilnveidoja sociālās prasmes, vēlāk, treneris N.Kravcovs kopā ar sievu Ilzi iepazīstināja dalībniekus ar Kamanu suņu sportu, ekipējumu un tā praktisko pielietojumu. Pārgājienā jaunieši devās kopā ar 14 haskijiem, katram dalībniekam atvēlot vienu „četrkājaino draugu”. Darbošanās ar Sibīrijas haskijiem sniedza iespēju relaksēties, pašrealizēties, socializēties un iegūt pārliecību par savām spējām, jo pārvarēt distanci nebija viegli.

b4e3e264-8ec9-4ba7-aec1-9fd7da3ba60c-768x576.jpeg

Projekta vadītāja L.Caune atklāj, ka jaunieši pēc pandēmijas ir acīmredzami „izsalkuši” pēc komunikācijas un, pateicoties šim projektam, viņiem ir dota lieliska iespēja atgūties un stabilizēt traumēto mentālo veselību. Izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējumu, jauniešiem dalība aktivitātēs un transporta pakalpojumi ir bez maksas, kas ir liels atbalsts bērniem no tālākiem lauku reģioniem un pilsētas. Neizsakāmu gandarījumu rada jauniešu un viņu vecāku atzinumi un pateicības. Var redzēt, ka projektā sniegtais atbalsts jau ir pozitīvi ietekmējis gan jauniešu psihoemocionālo stāvokli, gan attiecības ģimenē.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.


Informāciju sagatavoja Lauma Caune, projekta vadītāja