Projektu aktualitātes
lv eu

Ludzas pilsētas iedzīvotāji, kas dzīvo Dagdas ielā, un arī automašīnu vadītāji, kuri bieži izmanto šo ielu, tagad var izbaudīt to komfortu, ko parasti dod tikko izremontēta iela. Jauns asfalts bez bedrēm, jauns LED apgaismojums, ērtas un platas ietves rada patīkamu vidi dzīvošanai un arī uzņēmējdarbībai. Šajā ielā atrodas vairāki Ludzas pilsētas attīstībai nozīmīgi uzņēmumi un organizācijas, tāpēc pašvaldībai bija ļoti svarīgi parūpēties par apstākļu uzlabošanu šajā vietā.

dagdas iela

Dagdas iela pirms remonta

Jebkurā remontā rodas dažādas problēmas. Remontējot savu dzīvokli, jūs pēkšņi konstatējat, ka nepareizi bijāt aprēķinājuši tapešu garumu, un jūs dodaties uz veikalu, kur jums saka, ka tiešī šīs tapetes ir beigušās un jums jāmeklē cits risinājums. Cits piemērs: jūs gribējāt vienkārši pamainīt grīdas dēļus mājā, bet kad tos noņēmāt, ieraudzījāt, ka jāmaina ne tikai dēļi, bet arī baļķi, jo tie ir pilnīgi sapuvuši. Tas pats notiek ar lielu objektu remontiem, tikai citā mērogā un lielākos apjomos. Dagdas ielā tika atklātas akas, kuras nebija paredzētas būvprojektā. Pārbūvējot ietves, tika konstatēts, ka bijušās SIA “Lattelecom” (tagadējā SIA “TET”) komunikāciju kabeļi kādreiz netika ieguldīti pareizā dziļumā, un tagad tie jāpadziļina saskaņā ar standartiem un normām. Par laimi, speciālisti, kas bija iesaistīti būvdarbos, uzskata, ka neatrisināmu problēmu nav, tāpēc izdevās novērst visus trūkumus un laicīgi pabeigt darbus.

dagdas iela

Otrās kārtas asfalta ieklāšana Dagdas ielā

Jau maijā visi darbi tika pabeigti, un no malas izskatās, ka objekts ir gatavs. Toties, lai pieņemtu objektu ekspluatācijā, visām būvniecībā iesaistītajām pusēm ir nepieciešams sakārtot daudzus dokumentus: jāpārbauda akti, būvdarbu žurnāls, pareizi jāaprēķina izpildīto darbu apjomi, un tikai tad jānodod visa dokumentācija Ludzas būvvalde. 

Dagdas ielas remonts kļuva iespējams, tikai pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirtajam finansējumam; darbus tajā veica projekta “Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/039) ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 913 924.23 EUR, t.sk.: Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 615 193.66 EUR, valsts budžeta dotācija 89 619.17 EUR. Ludzas novada pašvaldības ieguldījums sastāda 209 111.40 EUR. Pašvaldībai arī nāksies segt neattiecināmās izmaksas 19 311.54 EUR apmērā (elektronisko sakaru tīklu un sistēmu pārbūve un šo darbu projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība).

Rakstu sagatavoja Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko