Projektu aktualitātes

Latvijas atrašanās mērena klimata joslā mums liedz mums iespēju ne tikai audzēt augļus un dārzeņus visu gadu, bet arī ieklāt asfaltu ziemā. 

Šī gada pavasarī Ludzas pilsētā sākās Dagdas ielas pārbūve. Būvuzņēmējs nepriecēja iedzīvotājus un pašvaldību ar darbu tempiem, neskatoties uz to, ka 2018. gada vasara uzdāvināja mums ļoti daudz saulainu dienu. Šo darbu veikšanas ātrumu var attaisnot ar būvspeciālistu trūkumu visā Latvijā. To var izjust it īpaši tad, kad visā valstī notiek ielu un ceļu remontdarbi. Būvuzņēmēji, vēloties iegūt lielāku peļņu, piedalās vairākos iepirkumos, slēdz būvdarbu līgumus, nerēķinoties ar pašu spējām tos izpildīt. Dagdas ielas darbus vēl ietekmēja kļūdas būvprojektā, kuras varēja konstatēt tikai pēc rakšanas darbu uzsākšanas.

27. novembrī Dagdas ielas būvdarbos iestājās tehnoloģiskais pārtraukums līdz 2019. gada maijam. Līdz šim brīdim tika pārbūvēts ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, uzstādītas un pieslēgtas jaunas LED laternas, ieklāta pirmā asfaltbetona kārta. Diemžēl daži autotransporta līdzekļu vadītāji uzskata, ka ceļu satiksmes noteikumi neattiecas uz ielām ar jaunu asfaltu, un, kaut kur steidzoties, aizmirst paskatīties uz spidometru.

Paskatoties uz kalendāru, šķiet, ka zaļais siltais maijs vēl ir ļoti tālu – vēl jānosvin Ziemassvētki, jāsagaida Jaunais Cūkas gads, jāsakrāso olas Lieldienām un jāsagaida gājputni, bet maijs noteikti atnāks, un tad atkal turpināsies trokšņošana un putekļu celšana Dagdas ielā, lai gan jau mazākā apjomā. Uz nākamo gadu nepalika daudz darbu – jāuzliek asfalta virskārta, jāpabeidz ietvju izbūve, jāuzliek marķējums uz asfalta, jāiesēj zāle un jāpabeidz vēl daži labiekārtošanas darbi. No vienas puses, tos var izdarīt ātri, bet, ņemot vērā rūgto pieredzi, neko nosolīšu. Vienīgais var teikt, ka būvdarbi jāpabeidz līdz 2019. gada 11. jūlijam, ja tie tiks atsākti 2019. gada 7. maijā.

Dagdas ielai izdevās iegūt jaunu izskatu, tikai pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirtajam finansējumam; darbus tajā veic projekta “Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/039) ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 913 924.23 EUR, t.sk.: Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 615 193.66 EUR, valsts budžeta dotācija 89 619.17 EUR. Ludzas novada pašvaldības ieguldījums sastāda 209 111.40 EUR. Pašvaldībai arī nāksies segt neattiecināmās izmaksas 19 311.54 EUR apmērā (elektronisko sakaru tīklu un sistēmu pārbūve un šo darbu projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība).

Rakstu sagatavoja Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko

pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg