Projektu aktualitātes
pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg

Piektdien, 2. novembrī SIA “Ceļi un tilti” ieklāja sen gaidīto asfaltu Dagdas ielas posmā no Latgales ielas līdz Parku ielai. Pagaidām ir ieklāta tikai pamata kārta, otro būvēs nākamajā gadā. Intensīvi notiek bruģa ietvju izbūve, uz beigām iet ūdenssaimniecības tīklu pārbūve, uzstādīti apgaismojuma balsti.

Būvdarbi tiek veikti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansiālo atbalstu projekta “Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/039) ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 913 924.23 EUR, t.sk.: Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 615 193.66 EUR, valsts budžeta dotācija 89 619.17 EUR. Ludzas novada pašvaldības ieguldījums sastāda 209 111.40 EUR. Pašvaldībai arī nāksies segt neattiecināmās izmaksas 19 311.54 EUR apmērā (elektronisko sakaru tīklu un sistēmu pārbūve un šo darbu projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība).