Projektu aktualitātes
att

Gada beigās daudzi no mums iedomājas par to, kādus kaitīgus ieradumus atmest nākamajā gadā, vai par to, ko labu iesākt savā dzīvē. Kāds plāno atmest smēķēšanu, cits domā par kādas svešvalodas apgūšanu. Atceroties, ka pavasaris nav aiz kalniem, viena no populārākajām idejām gada sākumā ir “slaidās līnijas” ievērošana, sporta nodarbību, piemēram, trenažieru zāles apmeklēšana. Pilsētniekiem tādu iespēju apsvērt ir vieglāk, nekā lauku iedzīvotājiem izpildīt – nebrauksi taču tik bieži uz pilsētu, it īpaši, ja šī pilsēta ir 35 kilometru attālumā no tavas dzīvesvietas. Rundēnos šī problēma tika atrisināta 2017. gada sākumā.

2016. gada 27. jūnijā Ludzas novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu “Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā” Lauku atbalsta dienestā un biedrībā “Ludzas rajona partnerība”. 16. novembrī tika saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. Šī gada sākumā tika iegādāti jauni trenažieri, un bijušā bērnudārza telpās Rundēnu ciemā tika ierīkota neliela sporta trenažieru zāle, kas ir pieejama ikvienam. Aicinām Rundēnu iedzīvotājus izmantot iespēju uzturēt sevi labā fiziskā formā. Sporta aktivitātes palīdz dažādu slimību profilaksei, piemēram, diabēta, sirds un asinsvadu slimību profilaksei. Par trenažieru zāles darba laikiem interesējieties Rundēnu pagasta pārvaldē, nākot personīgi vai zvanot pa tālruni +371 65729604.  

Šī projekta ietvaros šogad Rundēnos tiks uzstādītas trīs bērnu rotaļu konstrukcijas daudzdzīvokļu māju pagalmā, t.i., karuselis, smilšu laukumiņš ar slidkalniņu un skaitīkļiem un šūpoles.

Kopējais projekta finansējums ir 14 980.72 eiro, t.sk. publiskais finansējums ir 13 482.65 eiro, un Ludzas novada pašvaldība ieguldīs 1 498.07 eiro.

Projekts “Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā” (16-01-AL34-A019.2201-000005) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.