Sabiedrība Noderīgi
attēls

Centrālās vēlēšanu komisija (CVK) apstiprinājusi 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu Latvijā strādājošos vēlēšanu iecirkņus. Kopumā visa Latvijā strādās 945 vēlēšanu iecirkņi, kas tiks izveidoti, atbilstoši pašvaldību ierosinājumiem.

Ludzas novadā strādās 28 vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa Nr.

Atrašanās vieta

Adrese

625

LUDZAS KULTŪRAS NAMS

Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

 

626

LUDZAS KULTŪRAS NAMS

Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

 

627

LUDZAS 2. VIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA 

Blaumaņa iela 4A, Ludza, Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

628

KĀRSAVAS KULTŪRAS NAMS

Vienības iela 49C, Kārsava, Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

629

ZILUPES KULTŪRAS NAMS

Tautas iela 1, Zilupe, Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

630

ZAĻESJES BIBLIOTĒKA

Padomes iela 2, Zaļesje, Zaļesjes pag., Ludzas nov.

631

BLONTU PAGASTS

"Domes Nams", Blonti, Blontu pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

632

BRIĢU KULTŪRAS NAMS

"Tautas nams", Briģi, Briģu pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

633

CIBLAS PAGASTS

Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

634

LĪDUMNIEKU PAGASTS

"Zvārguļi", Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ludzas nov.

635

CIRMAS PAGASTS

Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov.

636

GOLIŠEVAS PAGASTS

Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

637

ISNAUDAS PAGASTS

"Vecparks", Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov.

638

ISTALSNAS BIBLIOTĒKA

"Dzelmes", Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

639

ISTRAS KULTŪRAS NAMS

"Pagastmāja", Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

640

LAUDERU PAGASTS

Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Ludzas nov.

641

MALNAVAS PAGASTS

Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

642

MEŽVIDU KULTŪRAS NAMS

"Pagastmāja", Mežvidi, Mežvidu pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

643

MĒRDZENES KULTŪRAS NAMS

Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

644

NIRZAS KULTŪRAS NAMS

"Pašvaldība", Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

645

ŅUKŠU KULTŪRAS NAMS

"Nākotne", Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov.

646

PASIENES PAGASTS

"Svīres", Pasiene, Pasienes pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

647

PILDAS KULTŪRAS NAMS

Liepu iela 3, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

648

PUREŅU PAGASTS

Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

649

PUŠMUCOVAS KULTŪRAS NAMS

Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

650

RUNDĒNU KUTŪRAS NAMS

Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov.

651

SALNAVAS KULTŪRAS NAMS

Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

652

ZVIRGZDENES PAGASTS

"Pagastmāja", Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ludzas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

https://www.cvk.lv/lv/jaunums/eiropas-parlamenta-velesanas-latvija-stradas-945-iecirkni

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 2024. gada 8. Jūnijā no plkst 8.00 līdz 20.00.

Iepriekšējā balsošana notiks:

  • pirmdien, 3.jūnijā — no pulksten 8.00 līdz 13.00;
  • ceturtdien, 6.jūnijā — no pulksten 16.00 līdz 20.00;
  • piektdien, 7.jūnijā — no pulksten 13.00 līdz 18.00.