Projektu aktualitātes
Festivāli HOME Ludzā un Rokišķos

“Vairāk tādu pasākumu un aktivitāšu bērniem!” – tāds bija komentārs vairākās aptaujās, ko aizpildīja bērni un viņu vecāki pēc festivāliem HOME Ludzā un Rokišķos. Pieaugušie bieži aizmirst, ka katram bērnam gribas pavadīt vairāk laika ar mammu un tēti, un parasti bērnam ir vienalga, kur un kad, bet galvenais – lai vecāki būtu blakus. Bet doties ceļojumā ar vecākiem vai spēlēties kopā – tas ir sapnis. Tādi nelieli sapnīši piepildījās pateicoties diviem festivāliem HOME, kuri notikuši maijā un jūnijā, un kurus organizēja Ludzas novada bibliotēka un Rokišķu rajona bibliotēka (Lietuva). Abos festivālos piedalījās ģimenes no Ludzas, Jēkabpils un Rokišķiem.

Ludzā profesionāli moderatori bija parūpējušies, lai visiem būtu jautri. Tie, kas negribēja spēlēties, varēja pūst gigantiskus ziepju burbuļus, fotografēties ar Zaķīti, uztaisīt sev uzlīmi-tetovējumu, ar savām rokām izveidot brilles ar kādas pasakas varoni. Festivāla beigās dalībnieki izveidojuši nelielu flešmobu sirsniņas veidā un vēlāk skatījās leļļu teātru izrādes.

Interesants piedzīvojums bija Ludzas bērniem apmeklēt Rokišķu pilsētu, kas atrodas Lietuvā. Tur notika līdzīgs festivāls, ko organizēja Rokišķu rajona bibliotēka. Ja Ludzā festivālu vadīja Mājas gariņš, tad Rokišķos tas bija Karlsons. Šoreiz uzsvars tika likts uz leļļu teātra izrādēm, un vienu no tām parādīja arī Ludzas novada Istras pagasta leļļu teātris “Teremok”, kas bija iestudējis pasaku lietuviešu valodā.

Gan Ludzas novada bibliotēka, gan Rokišķu rajona bibliotēka pirmo reizi bija organizējušas tik lielus pasākumus ģimenēm, un var teikt, ka abi pasākumi ir izdevušies, jo ir saņemtas labas atsauksmes no vecākiem. Bet bērni neslēpa savu prieku pašos festivālos.

Projekts HOME, kura ietvaros ir notikuši abi festivāli, ir bagātinājis un veicinājis bibliotēku sadarbību ar vietējām ģimenēm, vēlreiz parādīja un pierādīja, ka bibliotēkas ir vairāk nekā literatūras glabātavas. Tās stimulē būt aktīviem, ziņkārīgiem un draudzēties.

Abus festivālus, pateicoties Eiropas Savienības piešķirtajam finansējumam projektam “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā“, kurš saīsināti saucās HOME un kuru finansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (www.latlit.eu).

Kopējās projekta izmaksas ir 229 448.01 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 195 030.79 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā sastāda 74 814,50 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 63 592,32 EUR. Ludzas novada pašvaldībai tika piešķirts valsts budžeta finansējums 3 740,73 EUR, un pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums 7 481,45 EUR apmērā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Vairāk par projektu.

@LatviaLithuaniaProgramme