Projektu aktualitātes
latlit

Pirms pāris gadiem vairākas Ludzas novada pašvaldības iestādes bija plānojušas uzsākt aktīvu sadarbību ar kaimiņvalstīm. Negaidītais pavērsiens visas pasaules dzīvē, kas bija saistīts ar COVID-19 pandēmiju, noveda līdz tam, ka nevar ne tikai tikties ar ārzemju partneriem, bet pat nav iespējams organizēt publiskus pasākumus tepat Ludzā.

2020. gadā Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Rokišķu rajona publisko bibliotēku (Lietuva) uzsāka projekta HOME īstenošanu. Partneriem izdevās tikties klātienē pagājušā gada augustā, bet rudenī tika ieviesti ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumi, līdz ar to vienīgais, ko partneri varēja atļauties darīt – nopirkt aprīkojumu, spēles, tehniku. Viss, kas tika iegādāts, tiks izmantots nodarbībām, ko organizēs mūsu bibliotēka.

galda spēles

Projektā paredzēts organizēt 38 Family Time jeb Ģimenes laika aktivitātes. To tēmas būs visdažādākās: literatūra, brīvais laiks, uzņēmējdarbība, spēles, veselīgs dzīvesveids, astronomija, rotaļlietu izgatavošana, stresa menedžments, mūzika, mūsdienu tehnoloģijas u.c. Uz nodarbībām tiks aicināts ik viens interesents – tikai sekojiet līdzi informācijai, kas tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājaslapās, Facebook profilos. Informācija par gaidāmajiem pasākumiem tiks parādīta arī uz lielā ekrāna, kas atrodas pie pašvaldības ēkas. Pirmā nodarbība jau notika 1. jūnijā, bet nākamā tiek plānota 19. jūnijā, ja nelīs.

teleskops

Attēlā: Šogad plānots organizēt arī zvaigžņu novērošanas nodarbību.

Bibliotēkā tiks ierīkota neliela istaba vēl citu aktivitāšu organizēšanai – GAME hours jeb SPĒĻU stundu rīkošanai. Tajā būs pieejamas dažādas  rotaļlietas un spēles, ko varēs izmantot vecāki ar bērniem. Kamēr bērns spēlēsies, viņa mamma vai tētis varēs izmantot klēpjdatoru.

jaunie datori

Attēlā: Jaunie datori

Bibliotekāri ar nepacietību gaida, kad beidzot varēs tikties ar apmeklētājiem!

Šīs aktivitātes kļuva iespējamas, pateicoties Eiropas Savienības piešķirtajam finansējumam projektam “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā“, kurš saīsināti saucās HOME un kuru finansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (www.latlit.eu).

Kopējās projekta izmaksas ir 229 448.01 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 195 030.79 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā sastāda 74 814,50 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 63 592,32 EUR. Ludzas novada pašvaldībai tika piešķirts valsts budžeta finansējums 3 740,73 EUR, un pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums 7 481,45 EUR apmērā.


Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Vairāk par projektu.

Rakstu sagatavoja Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko