Projektu aktualitātes
Attēls
Iepriekšējā Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansētā projekta OPEN UP aktivitātes
Attēls

2020. gada 1. jūlijā Ludzas novada pašvaldība uzsāka jauna pārrobežu sadarbības projekta īstenošanu – Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā, kurš saīstināti saucās HOME un kuru finansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (www.latlit.eu).

Mūsdienu bibliotēka ir daudzfunkcionālā vieta un iestāde. Bibliotēkā cilvēki ne tikai meklē informāciju, bet arī saskarsmi. Tā arī nodrošina viņiem informāciju, kas ir nepieciešama, darbam, ģimenei, atpūtai, veselībai, utt. Sakarā ar to, ka bibliotēkas ir vietas, kur tiek glabāta informācija par vietējiem procesiem, tām ir ļoti liels potenciāls sociālās atstumtības mazināšanai savu pašvaldību teritorijās.
HOME projekta mērķis ir veicināt Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils pašvaldību iedzīvotāju sociāli ekonomisko aktivitāti, tādējādi sekmējot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā – 3 pašvaldībās, kuras atrodas tālu no attīstības centriem, ar zemu dzimstības, augstu mirstības līmeni un zemu iedzīvotāju ienākumu līmeni. Mērķis tiks sasniegts, sadarbojoties Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkām.
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka un Jēkabpils pilsētas bibliotēka intensīvāk strādās ar ģimenēm kā ar mazām “sabiedrībām” vietējā sabiedrībā: tās paplašinās bibliotēku apmeklētāju loku un nodrošinās ģimenei draudzīgus apstākļus savās telpās. Bibliotēkas uzsāks atraktīvas, izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes “Family Time” jeb “Ģimenes laiks”, kurās jebkurš vecāks, ģimene varēs piedalīties un iemācīties kaut ko jaunu. Kopā partneru bibliotēkas organizēs 114 Family Time aktivitātes.

Iepriekšējā Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansētā projekta OPEN UP aktivitātes

Divi lieli ģimeņu festivāli notiks Ludzā un Rokišķos ar vietējo un partneru ģimeņu ar bērniem piedalīšanos. Lai iemācītos strādāt ar dažādām paaudzēm, bibliotekāri piedalīsies 3 kopīgos semināros un mācību braucienā uz Helsinkiem, Somija. Spēļu platforma HOME tiks kopīgi izstrādāta, dodot pieeju jebkuram cilvēkam, kas meklē informāciju par Ludzu, Rokiškiem un Jēkabpili, spēles formā.
Bibliotēkas uzlabos savu tehnisko nodrošinājumu: tās iegādāsies portatīvos datorus, interaktīvos displejus, spēles un rotaļlietas dažāda vecuma bērniem, kā arī mēbeles. Ludza un Jēkabpils bibliotēkas iegādāsies autiņbiksīšu maiņas aprīkojumu. Rokišķu bibliotēkas telpas tiks izremontētas, lai nodrošinātu ērtāku vidi saviem apmeklētājiem.

Kopējās projekta izmaksas ir 229 448.01 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 195 030.79 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā sastāda 74 814,50 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 63 592,32 EUR. Ludzas novada pašvaldībai tika piešķirts valsts budžeta finansējums 3 740,73 EUR, un pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums 7 481,45 EUR apmērā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Rakstu sagatavoja Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko