Sabiedrības līdzdalība Pašvaldība
Afiša

Ludza novada pašvaldība aicina Jūs izvērtēt Ludzas novada Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam ieviešanu, līdz šī gada 31. oktobrim atbildot uz aptaujas jautājumiem. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām un aktualitātēm dažādās jomās.

Ir izveidotas aptaujas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Anketas var iesniegt:

  1. aizpildot tiešsaistē;
  2. nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu attistiba@ludzasnovads.lv;
  3. iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā Ludzas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros vai tuvākajā pagasta pārvaldē.
  • Tiešsaistes aptaujas anketa iedzīvotājiem ir pieejama šeit
  • Tiešsaistes aptaujas anketa uzņēmējiem ir pieejama šeit

Lejupielādē aptaujas anketas šeit:

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Rezultātu kopsavilkums tiks publicēts www.ludzasnovads.lv.

Paldies par Jūsu ieguldījumu Ludzas novada attīstībā!