Projektu aktualitātes
paziņojums
lv eu

01.06.2020. tika uzsākti Sporta ielas un Dzirnavu ielas pārbūves darbi, t.sk. ielu segumu, apgaismojuma tīklu un elektronisko sakaru tīklu pārbūve, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Lūgums satiksmes dalībniekiem būt uzmanīgiem, ievērot uzstādītās ceļa zīmes un norādes!

Sporta un Dzirnavu ielas pārbūves darbus plānots veikt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekta Nr.5.6.2.0/20/I/002 “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā”  ietvaros.

Projekta mērķis ir Ludzas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētu teritoriju un sakārtojot publiski pieejamu ielu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un vidi jaunu darba vietu radīšanai.

Iedzīvotāju ievērībai!

Informāciju sagatavoja:

projektu vadītāja

Ilona Rimša