Projektu aktualitātes
att

Ludzas novada pašvaldība informē – šodien, 26.septembrī no plkst. 17.30 līdz 19.50 Jelgavas ielā (Ludzā) tiks izslēgti LED gaismekļi sistēmas konfigurācijas dēļ. Tās ietvaros tiks konfigurēta uzstādīto gaismekļu apgaismojuma centrālā vadības sistēma ielu apgaismojuma tīklu pārvaldīšanai, iestatīti kontrolieru režīmi, dimmēšanas režīma novērtēšana dabā.

LED gaismekļi Ludzas pilsētā uzstādīti projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā”, Nr. EKII- 3/17, ietvaros.

Projekta mērķis – ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Ludzas pilsētā, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, modernizējot pilsētas apgaismojuma infrastruktūru.

Projekta ietvaros Ludzas pilsētas 252 nātrija (Na) gaismekļi tika nomainīti uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem ar viedām tehnoloģijām – automātisku spilgtuma regulāciju atkarībā no cilvēku/automobiļu klātbūtnes un gaisa piesārņojuma un laika apstākļu moduli. Uzstādītās viedās tehnoloģijas samazina patērēto elektroenerģijas apjomu, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā plānotais elektroenerģijas ietaupījums plānots 112.889 MWh/gadā un plānotais CO2 ietaupījums plānots 12.304 tonnas gadā.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 279 669.49 EUR, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 195 768.64 EUR jeb 70 % un pašvaldības finansējums 83 900.85 EUR jeb 30 %.