Projektu aktualitātes
Iespējams, ka darbi Banoņejā sāksies šoruden
ERAF

 Nosacīti nesen – 2018. gadā – Ludzā tika pārbūvēta Odu iela – tika izbūvēts asfaltbetona segums, izbūvēts ūdensvads un sadzīves kanalizācija, uzstādīti LED gaismekļi. Gada laikā iedzīvotāji jau ir pieraduši pie tā, kāda tā ir tagad, bet ja salīdzināt ar to, kāda tā bija iepriekš, prātā nāk raidījumi par izskata pārvērtībām.

Odu ielas posms pie Kr.Barona ielas pirms un pēc pārbūves
Odu ielas posms pie Kr.Barona ielas pirms un pēc pārbūves

Ja agrāk pavasarī vai rudenī, kā arī lietainā vasarā vietējiem iedzīvotājiem nācies, ejot ārā, rēķināties ar dubļiem un peļķēm, tagad šī iela ir gluda un tīra.

 Ielas galā darbojas divi uzņēmumi – viens Ciblas novadā, otrs – Ludzas novadā. To darbībai bija svarīgs gan ielas segums (tiem piegādā izejvielas un materiālus), gan ūdensvads un sadzīves kanalizācija.

Toties šajā rajonā vēl viss nav beidzies: Ludzas pilsētas Odu ielu ģeogrāfiski turpina Ciblas novada Banoņejas ceļš, kurš noved pie zemnieku saimniecības “Krekeri”.

Ludzas pilsētas beigas un Ciblas novada sākums (Banoņejas ceļa sākums)
Ludzas pilsētas beigas un Ciblas novada sākums (Banoņejas ceļa sākums)

Lai nodrošinātu uzņēmumiem iespēju attīstīties un efektīvi darboties, šeit tiks turpināts ūdensvads un kanalizācija (par šiem darbiem atbild Ludzas novada pašvaldība), kā arī grants segumu nomainīs asfaltbetons (šos darbus veiks pēc Ciblas novada pašvaldības pasūtījuma). Iespējams, ka darbi tiks uzsākti jau šogad.

Visi darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros: projekta nosaukums – “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006)


Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 204 648.95 eurono tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 615 981.60 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 013.71 euro. Pašvaldību līdzfinansējums savu darbību īstenošanā sastāda 10.5% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt uzņēmējam – SIA “Latgales dārzeņu loģistika” jānodrošina līdzfinansējums 45% apmērā elektrosadales līnijas slodzes palielināšanai. 

Plānots, ka projekts tiks īstenots 45 mēnešu laikā.

Projekts tiks īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Rakstu sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja V.Andruščenko