Pašvaldība
att

Informējam, ka no šī gada 3.oktobra būs iespēja veikt maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem Kārsavas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Kārsavas VPVKAC), Vienības ielā 53 (1.stāvs, 1.kabinets).