Sabiedrība

Jau šo sestdien, 2022.gada 1.oktobrī, norisināsies 14.Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu dienā – 1.oktobrī – Ludzas novadā varēs nobalsot 28 vēlēšanu iecirkņos. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārzemēs vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika. Nemainīgi balsot varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī.

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija vērš uzmanību, ka saskaņā ar 2022.gada 25.maija Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10 (14.§)), ir mainītas Ludzas novada pašvaldības teritorijā divu iecirkņu (Nr. 627. un 641) atrašanās vietas.

Ludzas iecirknis Nr.627, kas līdz šim bija atradies Ludzas Kinoteātra telpās, pēc adreses Skolas ielā 26, Ludzā, tagad atrodas Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas telpās, kas atrodas pēc adreses Blaumaņa ielā 4A, Ludzā, blakus Zobārstniecības kabinetam, ieeja no skolas pagalma puses. Tādējādi blakus esošo gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju māju iedzīvotājiem – vēlētājiem ir lieliska iespēja 14. Saeimas vēlēšanās balsot savai dzīvesvietai tuvākajā iecirknī Nr.627.

Malnavas iecirknis Nr.641, kas bija atradies Malnavas koledžas muižas korpusa telpās, tagad atrodas Malnavas pagasta pārvaldes telpās, pēc adreses Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads.

Vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas ierosināja mainīt Ludzas novada pašvaldību vēlēšanu komisija, paskaidrojot, ka jaunajās iecirkņu telpās būs iespējams labāk organizēt vēlētāju plūsmu, nodrošinot epidemioloģiskos drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Vēlēšanu iecirkņi būs pieejami arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Iveta Gajevska


Vēlēšanu dienā – 1.oktobrī – Ludzas novadā varēs nobalsot 28 vēlēšanu iecirkņos:

 • Ludzā
  • Nr.625 (iespēja nodot balsi glabāšanā) – LUDZAS TAUTAS NAMS (Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads);*
  • Nr.626 – LUDZAS TAUTAS NAMS (Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads);*
  • Nr.627 – LUDZAS 2. VIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA (Blaumaņa iela 4A, Ludza, Ludzas novads);*
 • Kārsavā
  • Nr.628 – KULTŪRAS NAMS (Vienības iela 49C, Kārsava, Ludzas novads);*
 • Zilupē
  • Nr.629 – TAUTAS NAMS (Tautas iela 1, Zilupe, Ludzas novads);*
 • Blontu pagastā
  • Nr.631 – CIBLAS NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS (“Domes Nams”, Blonti, Blontu pag., Ludzas novads);*
 • Briģu pagastā
  • Nr.632 – BRIĢU PAGASTA TAUTAS NAMS (“Tautas nams”, Brigi, Briģu pag., Ludzas novads);*
 • Ciblas pagastā
  • Nr.633 – CIBLAS PAGASTA PĀRVALDE (Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ludzas novads);*
 • Cirmas pagastā
  • Nr.635 – CIRMAS PAGASTA PĀRVALDE (Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas novads);
 • Goliševas pagastā
  • Nr.636 – PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE (Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pag., Ludzas novads);*
 • Isnaudas pagastā
  • Nr.637 – ISNAUDAS PAGASTA PĀRVALDE (“Vecparks”, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas novads);
 • Isnaudas pagastā
  • Nr.638 – ISTALSNAS BIBLIOTĒKA (“Dzelmes”, Istalsna, Isnaudas pag., Ludzas novads);*
 • Istras pagastā
  • Nr.639 – ISTRAS TAUTAS NAMS (“Pagastmāja”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas novads);*
 • Lauderu pagastā
  • Nr.640 – PAGASTA PĀRVALDE (Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Ludzas novads);
 • Līdumnieku pagastā
  • Nr.634 – LĪDUMNIEKU PAGASTA PĀRVALDE (“Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ludzas novads);
 • Malnavas pagastā
  • Nr.641 – MALNAVAS PAGASTA PĀRVALDE (Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pag., Ludzas novads);*
 • Mežvidu pagastā
  • Nr.642 – KULTŪRAS NAMS (“Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pag., Ludzas novads);*
 • Mērdzenes pagastā
  • Nr.643 – TAUTAS NAMS (Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pag., Ludzas novads);*
 • Nirzas pagastā
  • Nr.644 – NIRZAS TAUTAS NAMS (“Pašvaldība”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas novads);*
 • Ņukšu pagastā
  • Nr.645 – ŅUKŠU PAGASTA TAUTAS NAMS (“Nākotne”, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas novads);
 • Pasienes pagastā
  • Nr.646 – PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE (“Svīres”, Pasiene, Pasienes pag., Ludzas novads);*
 • Pildas pagastā
  • Nr.647 – PILDAS TAUTAS NAMS (Liepu iela 3, Pilda, Pildas pag., Ludzas novads);*
 • Pureņu pagastā
  • Nr.648 – PUREŅU PAGASTA PĀRVALDE (Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pag., Ludzas novads);*
 • Pušmucovas pagastā
  • Nr.649 – PUŠMUCOVAS TAUTAS NAMS (Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ludzas novads);*
 • Rundēnu pagastā
  • Nr.650 – RUNDĒNU TAUTAS NAMS (Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas novads);
 • Salnavas pagastā
  • Nr.651 – TAUTAS NAMS (Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Ludzas novads);*
 • Zaļesjas pagastā
  • Nr. 630 – ADMINISTRATĪVĀ ĒKA (Padomes iela 2, Zaļesje, Zaļesjes pag., Ludzas novads);
 • Zvirgzdenes pagastā
  • Nr.652 – ZVIRGZDENES PAGASTA PĀRVALDE (“Pagastmāja”, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ludzas novads).*

*Iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem


Vēlēšanu iecirkņu darba laiki, kuru laikā vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām:

 • pirmdien, 26.septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
 • otrdien, 27.septembrī, no pulksten 8.00 līdz 11.00;
 • trešdien, 28.septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
 • ceturtdien, 29.septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00;
 • piektdien, 30.septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā:

 • sestdien, 1.oktobrī, no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā. Ludzas novadā balsi glabāšanā var nodot vēlēšanu iecirknī Nr.625 – Ludzas Tautas namā, Stacijas iela 41, Ludza:

 • pirmdien  –  26.septembrī, no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00;
 • ceturtdien – 29.septembrī, no plkst. 9.00  līdz plkst. 12.00;
 • piektdien –  30.septembrī, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikties balsot savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 26.septembra līdz 1.oktobra plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesniegumu var nosūtīt arī atrašanās vietas pašvaldības vēlēšanu komisijai e-pastā, ja ir iespēja to parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

 


Balsstiesības Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Vairāk par balsošanas kārtību vēlēšanu iecirkņos uzzini šeit

Visu vēlēšanu iecirkņu Latvijā un ārvalstīs adreses, kā arī visi deputātu kandidātu saraksti pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā. 14. Saeimas vēlēšanu komisijas informatīvais tālrunis +371 67049999. Informatīvā tālruņa darba laiks: no plkst. 9.00 līdz 20.00, 26. septembrī no plkst. 9.00 līdz 21.00, 30. septembrī un 1. oktobrī no plkst. 7.00 līdz 24.00, 2. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 17.00.