Kārsavas Lielais tirgus | Instrukcija par ielu tirdzniecības pašvaldības nodevas apmaksas kārtību

Katra mēneša trešajā svētdienā Kārsavā norisinās tradicionālais ikmēneša tirgus, kurā kā allaž tiek piedāvāts daudzveidīgs piedāvājums –  amatniecības un mājražotāju labumi, kā arī amatniecības, rūpniecības un lietotas preces. Informējam tirgotājus par izmaiņām ielu tirdzniecības pašvaldības nodevas apmaksas kārtībā:

Apmaksa par ielu tirdzniecību tiek iekasēta tikai ar pārskaitījumu uz Ludzas novada pašvaldības bankas kontu.

Tirdzniecība ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājamatniecības precēm, lietišķās mākslas priekšmetiem, daiļamatniecības izstrādājumiem – bezmaksas.

Maksājuma orderis, par veikto pašvaldības nodevas apmaksu tirdzniecības laikā ir jāuzrāda atbildīgai pašvaldības amatpersonai pretī saņemot tirdzniecības atļauju.

Tirdzniecības dalībnieks nedrīkst piedalīties tirdzniecībā, ja nevar uzrādīt pašvaldības nodevas apmaksas veikšanas apliecinošo dokumentu.

Tirdzniecības nodevas apmaksas maksājuma uzdevuma mērķī ir jānorāda sekojošais teksts: “Ludzas novada pašvaldības nodevas apmaksa par tirdzniecību Kārsavas tirgū (mēnesis).

Atbilstoši spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem, par tirdzniecību ikmēneša tirgū, ir paredzētas sekojošas nodevas:

1. Tirdzniecības vieta līdz 3 m garumā 7.00 EUR

2.

Tirdzniecības vieta līdz 4 m garumā 7.50 EUR
3. Tirdzniecības vieta līdz 5 m garumā 8.00 EUR
4. Tirdzniecības vieta līdz 6 m garumā 8.50 EUR
5. Tirdzniecības vieta līdz 7 m garumā 9.00 EUR
6. Tirdzniecības vieta līdz 8 m garumā 9.50 EUR
7. Tirdzniecības vieta līdz 9 m garumā 10.00 EUR
8. Tirdzniecības vieta līdz 10 m garumā 10.50 EUR
9. Tirdzniecības vieta līdz 11 m garumā 11.00 EUR
10. Tirdzniecības vieta līdz 12 m garumā 11.50 EUR

Par katru nākošo tirdzniecības metru, papildu maksa 0.50 EUR.

Rekvizīti

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
RAIŅA IELA 16, LUDZA, LV-5701
NODOKĻU MAKSĀTĀJA REĢ.NR.90000017453 
PVN REĢ.NR. 90000017453

Norēķinu konti:

LV09PARX0002240270024 LV17HABA0551022164211 LV19UNLA0050023162654
AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X

 

FOTO: Ludzas TIC, Uldis Laganovskis

Atbildīgā persona par Kārsavas tirgus norisi

Vera Fjodorova, tālrunis +371 26063227 vai +371 29458895