Izglītība
zimejums

Konkursam tika iesūtīti 88 autoru darbi no Ludzas pilsētas, Ludzas novada, Valkas un Špoģiem. A. Rancānes dzejolis bija kā iedvesmas avots vizuālajam stāstam, kurš virzīja radošo darba procesu. Radošajos darbos tika attēloti gan rudens noskaņas, gan mitoloģiskie tēli, gan tika savītie senču tradīcijas mūsdienu skatījumā.  Dzejniecei, Annai Rancānei  būs patiess prieks apskatīt konkursantu veikumu! Paldies visiem konkursa dalībniekiem, vecākiem un skolotājiem!

Laureātu  darbu izstādi var apskatīt Ludzas novada BJC, Tirgus iela 22.

Laureātu saraksts

Vecumposms  7-9 gadi

I vieta

Rēzija Kupreviča 7g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

II vieta

Beāte Nagle 9g. Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

III vieta

Albina Podoļeca 9g.Ludzas nov. BJC pulciņš “Krāsiņas”

Vecumposms  10-13 gadi

I vieta

 Katerīna Bartulāne 10g. Ludzas nov.BJC pulciņš “Krāsiņas”

II vieta

Amanda Kadakovska 11g. Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

Evita Ozolniece 13g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

III vieta

Emīlija Krone 12g. Ludzas pilsētas vidusskola

Vecumposms  14-18 gadi

I vieta

Kristīne Šlikara 15g. Mērdzenes pamatskola

II vieta

Diana Aņisimova  14g. Ludzas nov. BJC

III vieta

Aļona Kuzņecova 14g. Ludzas 2. vidusskola

Atzinība 

Evija Kuzņecova 6g. Ludzas nov. BJC

Juta Gutkova 8g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Keita Barkanova 8g. Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

Taisija Malahova 9g. Ludzas 2.vidusskola

Ketija Locova 9g. Ludzas nov. BJC pulciņš “Krāsiņas”

Viktorija Horoveca 9g. Ludzas nov. BJC pulciņš “Krāsiņas”

Emīlija Brice 9g. Ludzas nov. BJC pulciņš “Krāsiņas”

Armands Rudzīts 10g. Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

Mārtiņš Romanovskis 12g. Ludzas pilsētas vidusskola

Ilona Sevastjanova 12g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Elīna Deviķe 12g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Agnese Bogomola 12g. Ludzas pilsētas vidusskola

Evelīna Orlova 14g. Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

Jūlija Atmane 14g. Zilupes vidusskola

Evelīna Orlova 14g. Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

Nadežda Tarasova 14g. Ludzas nov. BJC

Aija Puisāne 14g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Evita Muižniece 15g. Mērdzenes pamatskola

Anastasija Kapitonova 15g. Mērdzenes pamatskola

Sveicam laureātus! Laureātiem sveicienā tiks pasniegti gan diplomi, gan atzinības un dāvanas.

Visiem konkursa dalībniekiem tiks pasniegtas pateicības par dalību konkursā.

Paldies par sadarbību!

 

Ludzas novada BJC vizuālās mākslas metodiķe I. Mikažāne