Dienascentra kliente cepj picu, Itālijas nedēļa
DI projekta logo

No 27. Līdz 31. martam Ludzas Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā norisinājās Itālijas nedēļa. Centra klienti kopā ar darbiniekiem skatījās pašu izveidoto prezentāciju par Itāliju - tās vēsturi un kultūru, ģeogrāfiju un lauksaimniecību, tradicionālajiem ēdieniem, skaistākajām apskates vietām, mākslu, modi un tradīcijām, kā arī par Itālijā ražotām automašīnām.

Centra apmeklētāji atzina, ka ir uzzinājuši daudz jauna par Itāliju un tās bagāto kultūru. Pasākuma ietvaros aplikācijas tehnikā tika dekorētas picas un amforas. Tie klienti, kam patīk krāsošana, krāsoja maskas un citas ar Itāliju saistītas lietas.

Viena diena tika veltīta picas cepšanai: visi klienti aktīvi piedalījās picas cepšanas meistarklasē un degustācijā. Un kā kulminācija — kustību un intelektuālo aktivitāšu diena ar Sicīlijas apelsīnu ražas novākšanu, garāko spageti izveidošanu un viktorīnu un pārsteigumu klientiem – cappuccino tasīte.

Paldies centra darbiniekiem, LUPSK praktikantiem un mūsu klientiem par jauki pavadīto laiku!

 

Eiropas Sociālā fonda projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005)  tiek īstenots visos Latvijas reģionos, lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un jauniešu veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā

 

Itālijas nedēļa Ludzas Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā