Sabiedrība Pašvaldība
Brīdinājuma zīme, ka uz ledus atrasties ir aizliegts

Ņemot vērā esošos laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, uz Ludzas novada ūdenstilpēm veidojas nepietiekami izturīga ledus kārta un atrašanās uz tās ir bīstama. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors šī gada 24.martā ir izdevis rīkojumu par aizliegumu atrasties uz Ludzas novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošo publisko ūdenstilpju ledus. Šī rīkojuma izpildi kontrolē Pašvaldības policija.

Līdz ledus izkušanai personām ir aizliegts atrasties uz Ludzas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdenstilpņu ledus.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī atturēt citus no atrašanās uz ūdenstilpju ledus. Pamanot, ka cilvēki ir uzkāpuši uz ledus, ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var rasties problēmas atgriezties, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties jāzvana uz tālruņa numuru 112.

Pašvaldība arī atgādina, ka atbildība par atrašanos uz ledus ir noteikta Administratīvo sodu likumā – par aizlieguma neievērošanu personai var tikt piemērots administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām (viena naudas soda vienība ir 5 eiro).