Izglītība
Ilustratīvs attēls ar ceriņiem

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes. /Zenta Mauriņa/
 

Nemanot klāt ir patīkamais un satraucošais brīdis - skaistais izlaidumu laiks. Publicējam plānotos 2023.gada izlaidumu norises laikus Ludzas novada vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Ludzas pilsētas vidusskola

 • 12.klasei - 16.jūnijā. plkst. 16.00 Ludzas Kultūras namā
 • 9.klasei - 22.jūnijā plkst. 13.00, 15.00 un 17.00 skolas aktu zālē

Ludzas 2.vidusskola

 • 12.klasei - 17.jūnijā plkst. 16.00 Ludzas Kultūras namā
 • 9.klasei - 21.jūnijā plkst. 17.00 Ludzas Kultūras namā

Ciblas vidusskola

 • 9.klasei - 10.jūnijā plkst. 19.00 skolas zālē

Kārsavas vidudusskola

 • 12.klasei - 16.jūnijā plkst. 18.00 Kārsavas Kultūras namā
 • 9.klasei - 22.jūnijā plkst. 18.00 Kārsavas Kultūras namā

Zilupes vidusskola

 • 12.klasei - 12.jūnijā plkst. 14.00 Zilupes vidusskolā
 • 9.klasei - 21.jūnijā plkst. 17.00 Zilupes vidusskolā

Pildas pamatskola

 • 22.jūnijā plkst. 16.00 Pildas pamatskolā

Mežvidu pamatskola

 • 22.jūnijā plkst. 18.00 Mežvidu Kultūras namā

Mērdzenes pamatskola

 • 17.jūnijā plkst. 17.00 skolas pagalmā (lietus gadījumā Mērdzenes Kultūras namā)

Ludzas Mūzikas pamatskola

 • 2.jūnijā plkst. 18.00 Ludzas Kultūras namā

J.Soikāna Ludzas mākslas skola

 • 2.jūnijā plkst. 18.00 pie skolas

Ludzas novada Sporta skola

 • 2.jūnijā plkst. 12.00 Ludzas Mūzikas pamatskolas zālē

Vēlam veiksmi eksāmenos un sveicam novada izglītības iestāžu absolventus, viņu vecākus un pedagogus skaistajā izlaiduma laikā!