Projektu aktualitātes

Kopš pagājušā gada Ludzas novada pašvaldība piedalās Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta “CraftWays” īstenošanā, kura ietvaros J.Soikāna Ludzas mākslas skola iegūs izremontētu kokapstrādes kabinetu, kā arī jaunu aprīkojumu, darbgaldus un darba rīkus. Lai gan pašreiz nav iespējams tikties ar projekta partneriem klātienē, tiek iegādāts aprīkojums, instrumenti.

Pats svarīgākais ir kokapstrādes kabineta aprīkojums – dažādi darbgaldi (virpa, slīpmašīnas, ripzāģis, dobšanas iekārta, lāzergriešanas un gravēšanas iekārta u.c.) un instrumenti. Ludzas novada pašvaldība jau ir noslēgusi līgumu ar Lietuvas uzņēmumu UAB “Atomeksim” par darbgaldu piegādi un ar SIA “Sentios” par lāzergriešanas un gravēšanas iekārtas piegādi. Lāzergriešanas un gravēšanas iekārta paredzēta tādu materiālu griešanai un gravēšanai kā: āda, gumija, piemēram, zīmogi, koks, plastmasa, audumi, apģērbs, āda. Tā palīdzēs gravēt uz stikla, marmora, saplākšņa, kartona, keramikas.

SIA “Goodman Group” jau ir piegādājusi citu aprīkojumu, kas ir svarīgs un nepieciešams projektam – ploteri un printeri.

Jauniegādātais ploters
Jauniegādātais ploters

Ja rudenī epidemioloģiskās situācijas dēļ netiks noteikti tādi ierobežojumi, kas aizliegs organizēt mācības, J.Soikāna Ludzas mākslas skola sāks nelielu apmācību ciklu (18 nodarbības) bērniem, kuri tiks apmācīti strādāt ar jauniegādāto aprīkojumu.

Kopējais projekta budžets ir 303 404.00 EUR, t.sk. ES finansējums: 273 063.60 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā ir 107 225,58 EUR, t.sk. ES finansējums ir 96 503,02 EUR, valsts budžeta finansējums ir 5 361,28 EUR un Ludzas novada pašvaldības finansējums arī sastāda 5 361,28 EUR.

Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Kopā tās ir izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām. 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro. Vairāk par programmu…

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Rakstu sagatavoja Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko