Kultūra

Ludzas novada bibliotēkā:

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā no 1. līdz 31.jūlijam būs aplūkojamas astoņas izstādes:

 • “Skaidrītes Kaldupes grāmatu pasaule”;
 • “Dafnes di Morjē grāmatu pasaule”;
 • “Detektīvi modē vienmēr”;
 • “Iepazīsti ukraiņu literatūru”;
 • “Atrodi iedvesmu savām mājām”;
 • “Latgales ainavas”
 • “Pedagogam un novadpētniekam Šalva Hmelidze -100” (bibliotēkas lasītavā);
 • Ingrīdas Ladusānes darbu izstāde (bibliotēkas foajē).

Bērnu apkalpošanas nodaļā no 1. līdz 21.jūlijam būs aplūkojamas sešas izstādes:

 • “Jaunās grāmatas”;
 • “Jāzepa Osmaņa kūleņkūleņi”;
 • “Samuela Maršaka jautrās grāmatas”;
 • “Spēles jautrai kompānijai”;
 • “Kas dzīvo okeānos un jūrās”;
 • “Vasaras piedzīvojumi”.

Gaidāmie pasākumi:

Kārsavas bibliotēkā:

 • No 1.jūlijam līdz 31.augustam literatūras izstāde “Izlasi grāmatu, kuras nosaukumā vārds “Vasara””;
 • 4.jūlijā plkst. 11.00 vēstures stunda veltīta Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena;
 • 7.jūlijā plkst. 11.00 diskusija par modi, modes skate “Mode mātei un meitai…”;
 • No 8. līdz 12.jūlijam no plkst. 11.00 līdz 12.00 pārrunas par novēroto dabā “Septiņu brāļu diena. Dabas parādības – rasa, lietus, sniegs..”;
 • 11.jūlijā plkst. 14.00 izstāde/dzejoļu lasīšana “Vectēvs esot bijis mazs, klausījies pat pasakas…” Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim – 90 (1932-2014)”;
 • No 15. līdz 18.jūlijam bibliotēkas darba laikā visas dienas garumā Bērni zīmē “Pasaules emocijzīmju (emoji) diena”;
 • No 15. līdz 31.jūlijam literatūras izstāde “Dzejniekam Harijam Skujam – 95 (1927-1984)”;
 • 20.jūlijā visas dienas garumā “Starptautiskā šaha diena”;
 • No 22. līdz 26.jūlija plkst. 15.00 literatūras izstāde/apskats “Franču rakstniekam Aleksandram Dimā (tēvs) – 220 (1802-1870)”;
 • No 27. līdz 31.jūlijam literatūras izstāde literatūrzinātniekam, kritiķim, pedagogam Vitoldam Valeinim – 100 (1922-2001) “Par latviešu liriku”;
 • 29.jūlijā visas dienas garumā varēs apskatīt gleznas “Armēņu izcelsmes krievu gleznotājam Ivanam Aivazovskim – 205 (1817-1900)” un izstādi “Hokeja pēcpusdiena “ Hokejistam Helmutam Balderim – 70 (1952)

Zilupes bibliotēkā:

 • No 1. līdz 20.jūlijam literatūras izstāde “Hermanim Hesem -145”;
 • No 8. līdz 20.jūlijam literatūras izstāde “Ričardam Oldingtonam – 130”;
 • No 11. līdz 30.jūlijam literatūras izstāde “Jāzepam Osmanim – 90”;
 • No 14. līdz 30.jūlijam literatūras izstāde “Arturam Heniņam – 90”;
 • No 18. līdz 25.jūlijam literatūras izstāde “Jevgenijam Jevtušenko – 90”;
 • 19. jūlijā plkst. 15.00 pasākums “Dzejas stunda, veltīta J. Jevtušenko”;
 • No 21. līdz 30.jūlijam novadpētniecības izstāde “Mūsu zilā upe”;
 • No 22. līdz 30.jūlijam literatūras izstāde “Aleksandram Dimā(tēvam) – 220”;
 • 25. jūlijā visas dienas garumā grāmatu izstāde “Jaunumi jūlijā”;
 • 6., 13., 20. un 27.jūlijā plkst. 15.00 pasākumi bērniem “Tikšanās Vasaras brīvdienu klubā”.

Blontu bibliotēkā:

 • 8.jūlijā plkst. 13.00 ekskursija “Ciemos pie daiļdārza saimnieces Vijas” (Apmeklētāji saimnieces V. Metlānes pavadībā iepazīst košo daiļdārzu, gūst vērtīgus padomus dārza veidošanā);
 • No 11. līdz 29.jūlijam literatūras izstāde “Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim – 90”;
 • 12., 19. un 26.jūlijā no plkst. 12.30 līdz 16.30 galda spēļu turnīri bērniem “Ņem līdzi draugu!”.

Briģu bibliotēkā:

No 4. līdz 18.jūlijam no plkst. 8.00 līdz 16.00 bibliotēkas telpās bērniem “Spēļu dienas” – bērni varēs spēlēt lielās grīdas spēles, galda spēles u.t.t.

No 4. līdz 18.jūlijam būs aplūkojamas piecas literatūras izstādes:

 • “Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim – 90”;
 • “Franču rakstniekam Aleksandram Dimā – 220”;
 • “Jauno grāmatu dienas”;
 • Zojas Zapoļnajas pildspalvu kolekcijas izstāde “Mans hobijs”;
 • “Saldā burka”  (ievārījumu receptes).

Ciblas bibliotēka:

No 1. līdz 30.jūlijam būs aplūkojamas divas literatūras izstādes:

 • “Dzejniekam Jāzepam Osmanim-90”;
 • “Artura Heniņa vēsturiskie romāni”;

No 4. līdz 30.jūlijam tematiskā izstāde “Garšīgi un veselīgi!” ( Ēdieni latviešu gaumē).

No 1.jūlijam līdz 30.decembrim grāmatu izstāde “Nāc, izvēlies, lasi! Esi lasīšanas EKSPERTS!” (Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2022 jaunā kolekcija)

 • 7.jūlijā plkst. 14.00 dzejoļu pēcpusdiena bērniem “Man dzejolis jārunā!”.

Cirmas bibliotēka:

 • 30.jūlijā plkst. 13.00 pasākums Tutānu teritorijā “Bibliotēkas bulvāris – Atver grāmatu, atver pasauli”

Felicianovas bibliotēka:

 • No 4. līdz 30.jūlijam literatūras izstāde „Rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei – 80.” (Izstādē izlikti rakstnieces darbi un biogrāfija)

No 1. līdz 30.jūlijam būs aplūkojamas divas literatūras izstādes:

 •  „Grāmatas ar ziediem uz vāka”;
 • bērnu nodaļā „Lasīsim vasara” (Izliktas grāmatas no skolas ieteicamās literatūras sarakstiem).

Goliševas bibliotēka:

 • 23.jūlijā plkst. 10.00 radošā darbnīca bērniem “Kukaiņu pēcpusdiena”

Istalsnas bibliotēka:

 • No 5. līdz 8.jūlijam bērnu grāmatu izstāde “Aizraujošie detektīvi”

Istras bibliotēka:

 • No 4. līdz 15.jūlijam Antoņinas Novožiharevas rokdarbu izstāde “Pinumi no avīzēm”

Līdumnieku bibliotēka

 • No 8. līdz 13.jūlijam literatūras izstāde “Vienīgi jums…” J.Osmanim-90. Ieskats par dzejnieka dzīvi un daiļradi;
 • No 21. līdz 27.jūlijam tematiskā izstāde “Saimnieka un Saimnieces, jeb Jēkaba un Annas diena” (Tradīcijas un ticējumi  par saimnieču dienu);
 • No 28.jūlijām līdz 8.augustam tematiskā izstāde “Konservēšanas ABC”.

Mežvidu bibliotēka:

 • No 1. līdz 15.jūlijam literatūras izstāde “Jāzepam Osmanim -90”

Mērdzenes bibliotēka:

 • No 1.jūlijam līdz 30.decembrim grāmatu izstāde “Nāc, izvēlies, lasi! Esi lasīšanas EKSPERTS!” (Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2022 jaunā kolekcija)

Nesteru bibliotēka:

 • No 1. līdz 30.jūlijam literatūras izstāde „dzejniekam Jāzepam Osmanim – 90”;
 • No 11. līdz 30.jūlijam literatūras izstāde „Vasara aicina”;
 • 26.jūlijā plkst. 12.00 pārrunas ar lasītājiem par jaunāko latviešu literatūrā.

Nirzas bibliotēka:

 • No 11. līdz 31.jūlijam literatūras izstāde “Dzejniekam Jāzepam Osmanim-90 (1932 -2014)”;
 • No 20. līdz 31.jūlijam literatūras izstāde “Dzejniekam Jurim Heldam – 80 (1942)”;
 • No 27. līdz 31.jūlijam novadpētniecības izstāde “Filoloģijas zinātņu doktoram Vitoldam Valeinim-100”;
 • No 1.jūlijam līdz 31.augustam literatūras izstāde “Vasara uz plauktiņa, jeb ko lasīsim vasarā?” (Būs izliktas grāmatas, kuras bērniem būtu interesanti lasīt vasaras brīvlaikā);
 • No 1.jūlijam līdz 31.augustam no plkst. 13.00 līdz 16.00 radošās pēcpusdienas pirmsskolas un jaunāko klašu bērniem “Lasīsim, spēlēsim, skatīsimies un zīmēsim” .

Pasienes bibliotēka:

 • No 1. līdz 21.jūlijam no plkst. 9.00 līdz 16.00 nodarbības bērniem “Izkrāso savu pasauli” (Brīvā laika pavadīšanai. Tiek drukātas krāsojamas lapas. Pieejamas galda spēles);
 • No 11. līdz 21.jūlijam fotoizstāde “Vietas, kurās neviens vairs neatgriezīsies”.

Pureņu bibliotēka:

 • No 1. līdz 29.jūlijam grāmatu izstāde “Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim – 90”;
 • 6., 7., 13., 14., 20. un 21.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 11.00 “Radošās rīta stundas bērniem” (Galda spēļu turnīri, pasaku sacerēšana, ātrlasīšanas sacensības, sportiskās aktivitātes, radošās darbnīcas, u.c.)

Pušmucovas bibliotēka:

 • No 1. līdz 30. jūlijam novadpētniecības izstāde “Pušmucovas skolai 120”;
 • No 1.jūlijam līdz 1.augustam literatūras izstāde bērniem “Varbūt palasīsim grāmatiņu ! ? ”;
 • No 1. līdz 30.jūlijam literatūras izstāde “Literatūrzinātniekam Vitoldam Valeinim-100”;
 • No 25. līdz 29.jūlijam literatūras izstāde “Rudovas kalna dēls”;
 • 30.jūlijā plkst. 19.00 Pušmucovas pamatskolā foto prezentācija “Ieskaties skolas vēsturē!” (Skolas absolventu salidojums)

Ranču bibliotēka:

 • No 1. līdz 15.jūlija literatūras izstāde “Jāzepam Osmanim -90”

Salnavas bibliotēka:

 • No 4. līdz 30.jūlijam literatūras izstāde “Grāmatas Salnavas pagasta bibliotēkas plauktos” (Jauno grāmatu apskats);
 • 11.jūlijā plkst. 12.00 radošā izstāde “Grāmatas Salnavas pagasta bibliotēkas plauktos” (Jauno grāmatu apskats).

Zaļesjas bibliotēka:

 • No 1. līdz 8.jūlijam literatūras izstāde “Lasi pirmais!” (Jaunieguvumi Zaļesjes bibliotēkā);
 • No 4. līdz 29.jūlijam literatūras izstādes “Grāmatas no A līdz Ž” un “Jūlija mēneša jubilāri”;
 • No 18. līdz 22.jūlijam literatūras izstāde “Dzīve dzeja – dzeja dzīvē”. Izstāde veltīta Zilupes dzejniecei A. Zelčai;
 • 15.jūlijā plkst. 15.00 galda spēļu pēcpusdiena “Diena bez datoriem”;
 • 22.jūlijā plkst. 15.00 pasākums “Dzīve dzeja – dzeja dzīvē” un tikšanās ar grāmatas “Dzīve dzejā – dzeja dzīvē” autori A. Zelča;
 • 29.jūlijā plkst. 15.00 radošā darbnīca “Diena bez datoriem”

Zvirgzdenes bibliotēka:

 • No 4. līdz 30.jūlijam izstādes “Jaunās grāmatas” un “Ludzas Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra apmeklētāju darbu izstāde”;
 • 5.jūlijā plkst 13.00 pasākums bērniem “Cik labi Tu zini Pepiju Garzeķi?”; 
 • No 11. līdz 15.jūlijam literatūras izstāde “Dzejniekam Jāzepam Osmanim -90”;
 • No 20. līdz 27.jūlijam literatūras izstāde “Franču rakstniekam Aleksandram Dimā (Tēvs) – 220”.

Informāciju sagatavoja Ludzas pilsētas bibliotēkas metodiķe Elita Zirne