foto

2023. gada jūnijā tiek atsāktas šādas bezmaksas veselības veicināšanas aktivitātes Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros:

 • Nūjošanas apmācības un nodarbības

  • Pušmucova 27.06.2023. no plkst. 16.00 līdz 17.00 (tikšanās pie Kultūras nama)
  • Cibla 28.06.2023. no plkst. 18.00 līdz 19.00 (tikšanās pie sporta kompleksa Felicianovā)
  • Blonti 29.06.2023. no plkst. 19.00 līdz 20.00 (tikšanās pie Kultūras nama)

Vienas nodarbības ilgums 60 minūtes

Vairāk informācijas un pieteikšanās, zvanot pa tālruni +37127822104 (Ineta).

 • Psihologa lekcijas tiešsaistē

Neskatoties uz to, ka ir vasara, 2 reizes mēnesī piektdienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 19.00 aicinām atvilkt elpu un pievienoties bezmaksas psihologa lekcijai tiešsaistē garīgās veselības, emocionālās labsajūtas un pozitīvas saskarsmes veicināšanai. Lekcijas vadīs kvalificēts psihologa asistents Jānis Piternieks.

 • 30.06.2023. lekcijas tēma “Emocijas, to funkcijas cilvēka dzīvē”.
 • 14.07.2023. lekcijas tēma “Emociju izpausmes dažādos vecumposmos”.
 • 28.07.2023. lekcijas tēma “Komunikācijas pamatprincipi, aktīvā klausīšanās”.

Lekcijas tiks organizētas attālināti MS Teams platformā. Lekciju laikā būs iespēja uzdot arī sev interesējošus jautājumus. Pieslēgšanās saites tiks publicētas dažas dienas pirms plānoto lekciju norises laika.

Visos pasākumos dalība ir bez maksas!


Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.