Kultūra

Ūsiņi jeb Ūsiņa diena ir seni latviešu pavasara svētki, kas sakrīt ar kristīgās baznīcas dienu par godu Svētajam Jurim, kas ir 23. aprīlis. Kad šī diena bija aizvadīta, senlatvieši pirmo reizi pēc garās ziemas ganībās laida lopus. Ūsiņš latviešu tautas tradīcijās tiek daudzināts kā zirgu patrons. Pēc Saules kalendāra Ūsiņa diena iezīmēja viduspunktu starp pavasara saulgriežiem (Lieldienām) un vasaras saulgriežiem (Jāņiem) un pēc Jūlija kalendāra tika svinēta 6. maijā.

Lai izzinātu senlatviešu tradīcijas tiekamies  23. aprīlī plkst. 18.00 pie Felicianovas Sporta halles. Atsauksim atmiņā  senos šīs dienas ticējumus un ieražas, ar vingru dejas soli priecēs sieviešu deju kopa ,,EversS”. Savukārt rikšotāju braucēju sporta kluba “Pegazs” vadītāja Sandra Soikāne dalīsies zirgkopes pieredzē un varēsim kopīgi piedalīties neparastā aktivitātē – pavadīsim zirgus pieguļā. Dienas noslēgumā gatavosim tradicionālo ēdienu uz ugunskura – pentāgu vai pantāgu. Tajā ietilpa produkti, kas no pērnās ražas vēl saglabājušies.

Uz pasākumu tiek gaidīti labā noskaņojumā un līdzdarboties griboši visa gada gājuma ļaudis ar tās dienas laika apstākļiem piemērotiem apaviem pieguļā iešanai.

Pasākums tapis sadarbībā ar rikšotāju braucēju sporta klubu “Pegazs”, Ciblas tautas namu un Ludzas novada tūrisma centru.

Foto: Raitis Supe

Ludzas novada tūrisma centrs