Sabiedrība Reliģija
Ilustratīvs attēls

Ludzas katoļu draudzes teritorijā


1. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 11.00 – Cilviču kapos,
 • plkst. 12.00 – Meļašku kapos,
 • plkst. 15.00 – Eipļu kapos.

Sv. Mise par apbedītajiem Cilviču, Meļašku un Eipļu kapos notiks svētdien, 2. jūnijā plkst. 9.00.

2. jūnijā (svētdien):

 • plkst. 13.00 – Vērņu kapos,
 • plkst. 14.00 – Lauču kapos.

Sv. Mise par apbedītajiem Vērņu un Lauču kapos notiks svētdien 9. jūnijā plkst. 11.00.

8. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Zvirgzdenes kapos.

Sv. Mise par apbedītajiem Zvirgzdenes kapos svētdien 9. jūnijā plkst. 9.00.

9. jūnijā (svētdien):

 • plkst. 13.00 – Utičevas kapos,
 • plkst. 14.00 – Rudzīšu kapos,
 • plkst. 15.00 – Meža kapos.

Sv. Mise par apbedītajiem Utičevas, Rudzīšu un Meža kapos notiks svētdien 16. jūnijā plkst. 11.00.

15. jūnijs (sestdien):

 • plkst. 14.00 – Skradeļu kapos,
 • plkst. 15.00 – Franapoles kapos.

Sv. Mise par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos notiks 16. jūnijā plkst. 9.00.

16. jūnijā (svētdien):

 • plkst. 13.00 – Kaļvu kapos, 
 • plkst. 14.00 – Bleivu kapos, 
 • plkst. 15.00 – Seļekovas kapos. 

Sv. Mise par apbedītajiem Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos notiks svētdien 23. jūnijā plkst. 9.00.

22. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Dzerkaļu kapos,
 • plkst. 14.00 – Tutinu kapos,
 • plkst. 15.00 – Soidu kapos.

Sv. Mise par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos notiks 23. jūnijā plkst. 9.00.

23. jūnijā (svētdien):

 • plkst. 13.00 – Zapānu kapos,
 • plkst. 14.00 – Sondaru kapos.

Sv. Mise par apbedītajiem Zapānu un Sondaru kapos svētdien 30.06. plkst. 9:00

10. augustā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Ludzas kapos.

Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos notiks svētdien 11. augustā plkst. 9.00.


Malnavas, Salnavas, Ruskulovas draudžu teritorijās 


19. maijā (svētdien):

 • plkst. 13.00 – Naudaskalna kapos
  • Sv. Mise 19. maijā plkst. 10.00,
 • plkst. 14.00 – Zatišku kapos
  • Sv. Mise 20. maijā plkst. 8.00.

25. maijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Barkanu kapos
  • Sv. Mise 25. maijā plkst. 8.00.

1. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Zeļčovas kapos
  • Sv.Mise 1. jūnijā plkst. 8.00,
 • plkst. 14.00 – Novosilku kapos
  • Sv. Mise 2. jūnijā plkst. 10.00.

8. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Zubku kapos
  • Sv. Mise 8. jūnijā plkst. 8.00,
 • plkst. 14.00 – Rogu kapos
  • Sv. Mise 10. jūnijā plkst. 8.00.
 • 9. jūnijā (svētdien)
 • plkst. 13.00 – Bozovas kapos
  • Sv. Mise 9. jūnijā plkst. 10.00,
 • plkst. 14.30 – Uguļevas kapos
  • Sv. Mise 24. jūnijā plkst. 12.00.

15. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Dagušovas kapos
  • Sv.Mise 15. jūnijā plkst. 8.00,
 • plkst. 14.00 – Krīveņu kapos
  • Sv. Mise 17. jūnijā plkst. 8.00.

16. jūnijā (svētdien):

 • plkst. 13.00 – Grebņevas kapos
  • Sv. Mise 16. jūnijā plkst. 10.00.

22. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Dzērvines kapos
  • Sv. Mise 22. jūnijā plkst. 8.00,
 • plkst. 15.00 – Kabulovas kapos
  • Sv. Mise 25. jūnijā plkst. 8.00.

29. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Zobļovas kapos
  • Sv. Mise 1. jūlijā plkst. 8.00,
 • plkst. 14.00 – Kaļvines kapos
  • Sv. Mise 2. jūlijā plkst. 8.00.

6. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Salinīku kapos
  • Sv. Mise 6. jūlijā plkst. 8.00,
 • plkst. 14.00 – Skobulinas kapos
  • Sv. Mise 8. jūlijā plkst. 8.00.

13. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Silarašu kapos
  • Sv. Mise 13. jūlijā plkst. 8.00.

20. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – Svātiunes kapos
  • Sv. Mise 20. jūlijā plkst. 8.00,
 • plkst. 15.00 – Veckārsavas kapos
  • Sv. Mise 22. jūlijā plkst. 8.00.

21. jūlijā (svētdien):

 • plkst. 13.00 – Kārsavas kapos
  • Sv. Mise 21. jūlijā plkst. 10.00.

Kārsavas luterāņu draudzē


21. jūlijā (svētdien)

 • plkst. 12.00 – Kārsavas kapsētas luterāņu daļā.

Zilupes, Pasienes, Briģu, Raipoles, Rundēnu un Istras draudžu teritorijās 


1. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 10.00 – Sv.Mise Raipoles baznīcā,
 • plkst. 11.00 – kapusvētki Raipoles vecajos kapos,
 • plkst. 12.00 – kapusvētki Raipoles jaunajos kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Pečiščies kapos,
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Ziļu kapos.

8. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Ļauzinas kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Skripčinas kapos. 
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Pugaču kapos.

15. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Puncuļu kapos (Raipoles draudze),
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Horoševas kapos, 
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Zilupes kapos (ar Sv. Misi kapličā).

22. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 14.00 – kapusvētki Terehovas kapos (ar Sv.Misi),
 • plkst. 16.00 – kapusvētki Rutku kapos.

29. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 14.00 – kapusvētki Savelinku kapos, ar Sv. Misi kapličā,

6. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Šuškovas kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Garanu kapos,
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Zabolocku kapos (Zilupes draudzes).

13. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Ševču kapos, 
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Ceģeļņas kapos, 
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Bubinovas kapos.

20. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 10.00 – Sv. Mise Rundēnu baznīcā.
 • plkst. 11.00 – kapusvētki Rundēnu kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Grivkas kapos, ar sv. Misi kapličā.

27. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Miškiņevas kapos,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Zabalocku kapos (Istras draudze), 
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Joničku kapos,

3. augustā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Briģu baznīcā, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Briģu kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Puncuļu kapos (Briģu draudze).

4. augustā (svētdien):

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Sv. Dominika godam Pasienes baznīcā, Draudzes svētki,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Pasienes kapos.

10. augustā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Duboviku kapos,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Jučevas kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Čivčišu kapos.

Eversmuižas (Ciblas), Pušmucovas, Aizpūres draudžu teritorijās 


6. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Kurjanovas kapos.

13. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Vjarumu kapos. 

20. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Ciblas kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Ražanovas kapos.

27. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Pušmucovas baznīcā, pēc Sv.Mises – kapusvētki Pušmucovas kapos.

24. augustā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Aizpūres baznīcā, pēc Sv.Mises – kapusvētki Aizpūres kapos.

Pildas, Istalsnas, Brodaižas draudžu teritorijās


26. maijā (svētdien):

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Istalsnas baznīcā, 
 • plkst. 13.30 – kapusvētki Vabaļu kapos.

1. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Dzērkaļu kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Vaišļu kapos, 
 • plkst. 14.30 – kapusvētki Šķirpānu kapos.

8. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Rogaižas kapličā, pēc tam kapusvētki. 
 • plkst. 13.30 – kapusvētki Boldiņu kapos. 

15. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Pildas baznīcā, 
 • plkst.13.00 – kapusvētki Ņukšu kapos.

23. jūnijā (svētdien):

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Brodaižas baznīcā,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Sprestišķu kapos.

29. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Špeneru kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Aršulānu kapos. 

6. jūlijā (sestdien):

 • plkst.12.00 – kapusvētki Ivdru kapos, 
 • plkst.13.00 – kapusvētki Apliužņu kapos.

13. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Rindu kapos,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Pūdnīku kapos.

20. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – Sv Mise Brodaižas baznīcā,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Brodaižas kapos.

21. jūlijā (svētdien):

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Istalsnas baznīcā,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Zambaru kapos.

27. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Gaveiku kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Mazo Kukuļu kapos.

Mežvidu draudzes teritorijā


1. jūnijā (sestdien):

 • plkst.14.00 – Sila kapos,

27. jūlijā (sestdien):

 • plkst.12.00 – Plēšu kapos 

3. augustā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Mežvidu baznīcā, 
 • plkst.13.00 – kapusvētki Lakšinieku kapos.

Stiglovas draudzes teritorijā


25. maijā (sestdien):

 • plkst. 14.00 – Mežarnieku kapos, 
 • plkst. 15.00 – Dziervju kapos.

22. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 14.00 – Pudinovas kapos, 
 • plkst. 15.00 – Šalaju kapos. 

4. augustā (svētdien) – V.J. Marijas Eņģeļu Karalienes, draudzes svētki:

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Stiglovas baznīcā, 
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Vecpirogovas kapos.

Bērzgales draudzes teritorijā


15. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 15.00 – Viecinānu kapos. 

20. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 15.00 – Lītavnīku kapos,
 • Plkst. 16.00 – Grebēžu kapos.

10. augustā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 – Sv. Mise Bērzgales baznīcā,
 • Plkst. 13.00 – kapusvētki Bērzgales kapos.

Sarkaņu draudzes teritorijā 


19. maijā (Vasarsvētkos, svētdien):

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā,
 • plkst.14.00 – kapusvētki Ancižu kapos, 
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Kleperu kapos. 

6. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Bižu kapos. 

13.  jūlijā (sestdien):

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Ceplīšu kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Lešku kapos. 

21. jūlijā (svētdien) – Karmela kalna Dievmātes svētki, draudzes svētki:

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Sarkaņu kapos. 

27. jūlijā (sestdien):

 • plkst. 11.00 – Sv Mise Sarkaņu baznīcā,
 • plkst. 12.00 – kapusvētki Vasarānu kapos.