Sabiedrība
kapusvētku afiša informatīvi

Ludzas katoļu draudzes teritorijā


3. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Cilviču kapos,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Meļašku kapos.
  • Sv. Mise par apbedītajiem Cilviču un Meļašku kapos notiks svētdien, 4. jūnijā plkst. 9.00 Ludzas baznīcā.

4. jūnijā (svētdien)

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Vērņu kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Lauču kapos.
  • Sv. Mise par apbedītajiem Vērņu un Lauču kapos notiks 11. jūnijā plkst. 11.00 Ludzas baznīcā.

10. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Eipļu kapos,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Zapānu kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Sondaru kapos.
  • Sv. Mise par apbedītajiem Eipļu, Zapānu un Sondaru kapos notiks svētdien 11. jūnijā plkst. 9.00 Ludzas baznīcā.

11. jūnijā (svētdien)

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Utičevas kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Rudzīšu kapos.
  • Sv. Mise par apbedītajiem Utičevas un Rudzīšu kapos notiks svētdien 18. jūnijā plkst. 11.00 Ludzas baznīcā.

17. jūnijs (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Kaļvu kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Bleivu kapos, 
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Seļekovas kapos. 
  • Sv. Mise par apbedītajiem Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos notiks svētdien 18. jūnijā plkst. 9.00 Ludzas baznīcā.

18. jūnijā (svētdien)

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Skradeļu kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Franapoles kapos.
  • Sv. Mise par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos notiks 25. jūnijā plkst. 11.00 Ludzas baznīcā.

24. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Dzerkaļu kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Tutinu kapos,
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Soidu kapos.
  • Sv. Mise par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos notiks 25.jūnijā plkst. 9.00 Ludzas baznīcā.

25. jūnijā (svētdien)

 • plkst. 13.00 – Zvirgzdenes kapos,
 • plkst. 14.00 – Meža kapos.
  • Sv. Mise par apbedītajiem Zvirgzdenes un Meža kapos notiks svētdien 2. jūlijā plkst. 9.00 Ludzas baznīcā.

12. augustā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Ludzas kapos.
  • Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos notiks svētdien 13. augustā plkst. 9.00.

Malnavas, Salnavas, Ruskulovas draudžu teritorijās 27. maijā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Barkanu kapos.
  • Sv. Mise 27. maijā plkst. 8.00.

28. maijā (svētdien)

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Naudaskalna kapos.
  • Sv. Mise 28. maijā plkst. 11.00.
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Zatišku kapos.
  • Sv. Mise 29. maijā plkst. 8.00.

3. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Zeļčovas kapos.
  • Sv. Mise 3. jūnijā plkst. 8.00.
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Novosilku kapos.
  • Sv. Mise 4. jūnijā plkst. 11.00.

10. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – Zubku kapos.
  • Sv. Mise 10. jūnijā plkst. 8.00.
 • plkst. 14.00 – Rogu kapos.
  • Sv. Mise 12. jūnijā plkst. 8.00.

11. jūnijā (svētdien)

 • plkst. 13.00 – Bozovas kapos.
  • Sv. Mise 11. jūnijā plkst. 11.00.
 • plkst. 14.30 – Uguļevas kapos.
  • Sv. Mise 24. jūnijā plkst. 12.00.

17. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – Dagušovas kapos.
  • Sv.Mise 17. jūnijā plkst. 8.00.
 • plkst. 14.00 – Krīveņu kapos.
  • Sv. Mise 19.jūnijā plkst. 8.00

18. jūnijā (svētdien)

 • plkst. 13.00 – Grebņevas kapos.
  • Sv. Mise 18. jūnijā plkst. 11.00.

24. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – Dzērvines kapos.
  • Sv. Mise 24. jūnijā plkst. 10.00.
 • plkst. 15.00 – Kabulovas kapos.
  • Sv. Mise 26. jūnijā plkst. 8.00.

1. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – Zobļovas kapos.
  • Sv. Mise 1. jūlijā plkst. 8.00.
 • plkst. 14.00 – Kaļvines kapos.
  • Sv. Mise 3. jūlijā plkst. 8.00.

8. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – Salinīku kapos.
  • Sv. Mise 8. jūlijā plkst. 8.00.
 • plkst. 14.00 – Skobulinas kapos.
  • Sv. Mise 10. jūlijā plkst. 8.00.

15. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – Silarašu kapos.
  • Sv. Mise 15. jūlijā plkst. 8.00.

22. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 13.00 – Svātiunes kapos.
  • Sv. Mise 22. jūlijā plkst. 8.00.
 • plkst. 15.00 – Veckārsavas kapos.
  • Sv. Mise 24. jūlijā plkst. 8.00.

23. jūlijā (svētdien)

 • plkst. 13.00 – Kārsavas kapos.
  • Sv. Mise 23. jūlijā plkst. 11.00.

Kārsavas luterāņu draudzē


23. jūlijā (svētdien)

 •  plkst. 12.00 – Kārsavas kapsētas luterāņu daļā.  


Zilupes, Pasienes, Briģu, Raipoles, Rundēnu un Istras draudžu teritorijās 


3. jūnijā (sestdien) 

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Ziļu kapos, 
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Pečiščies kapos.

4. jūnijā (svētdien)

 • plkst.10.00 – Sv. Mise Raipoles baznīcā,
 • plkst. 11.00 – kapusvētki Raipoles vecajos kapos,
 • plkst. 12.00 – kapusvētki Raipoles jaunajos kapos.

10. jūnijā (sestdien) 

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Ļauzinas kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Skripčinas kapos. 
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Pugaču kapos.

17. jūnijā  (sestdien) 

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Puncuļu kapos (Raipoles draudze),
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Horoševas kapos, 
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Zilupes kapos (ar Sv. Misi kapličā).

23. jūnijā (ceturtdien) 

 • plkst. 14.00 – kapusvētki Terehovas kapos (ar Sv. Misi, Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svinību viģilija).

24. jūnijā (sestdien) 

 • plkst. 13.30 – kapusvētki Rutku kapos,  
 • plkst. 14.30 – kapusvētki Puncuļu kapos (Briģu draudze).

1. jūlijā (sestdien) 

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Šuškovas kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Garanu kapos,
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Zabolocku kapos (Zilupes draudzes).

8. jūlijā (sestdien) 

 • plkst. 13.00 – kapusvētki Ševču kapos, 
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Ceģeļņas kapos, 
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Bubinovas kapos.

15. jūlijā (sestdien) 

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Savelinku kapos, ar Sv. Misi kapličā,
 • plkst. 14.00 – Sv. Mise Rundēnu baznīcā.
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Rundēnu kapos.

22. jūlijā (sestdien) 

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Zabalocku kapos (Istras draudze), 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Joničku kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Grivku kapos, ar sv. Misi kapličā.

29. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Duboviku kapos,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Jučevas kapos,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Čivčišu kapos.

5. augustā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Briģu baznīcā, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Briģu kapos.

6. augustā (svētdiena)  

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Sv. Dominika godam Pasienes baznīcā, Draudzes svētki,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Pasienes kapos.

Eversmuižas (Ciblas), Pušmucovas, Aizpūres draudžu teritorijās 


1. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Kurjanovas kapos.

8. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Vjarumu kapos. 

15. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Ražanovas kapos,
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Ciblas kapos.

29. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Pušmucovas baznīcā, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Pušmucovas kapos.

26. augustā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Aizpūres baznīcā,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Aizpūres kapos.

Stoļerovas draudzes teritorijās


24.jūnijā (sestdien)

 • plkst. 15.00 - kapusvētki Starinsku kapos

22.jūlijā (sestdien)

 • plkst. 15.00 - kapusvētki Bataru kapos

Pildas, Istalsnas, Brodaižas draudžu teritorijās


28. maijā (svētdien)

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Istalsnas baznīcā, 
 • plkst. 13.30 – kapusvētki Vabaļu kapos.

3. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Dzērkaļu kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Vaišļu kapos,                                                              
 • plkst. 14.30 – kapusvētki Šķirpānu kapos.

10. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Rogaižas kapličā, pēc tam kapusvētki. 
 • plkst. 13.30 – kapusvētki Boldiņu kapos. 

17. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Pildas baznīcā, 
 • plkst.13.00 – kapusvētki Ņukšu kapos.

25. jūnijā (svētdien)

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Brodaižas baznīcā,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Sprestišķu kapos.                            

1. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Špeneru kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Aršulānu kapos. 

8. jūlijā (sestdien)

 • plkst.12.00 – kapusvētki Ivdru kapos, 
 • plkst.13.00 – kapusvētki Apliužņu kapos.

15. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Rindu kapos,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Pūdnīku kapos.

22. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 12.00 – Sv Mise Brodaižas baznīcā,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Brodaižas kapos.

23. jūlijā (svētdien)

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Istalsnas baznīcā,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Zambaru kapos.

29.jūlijā (sestdien) (pārcelti no 24.jūnija)

 • plkst. 12.00 – kapusvētki Gaveiku kapos, 
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Mazo Kukuļu kapos.

Mežvidu draudzē 


3. jūnijā (sestdien)

 • plkst.14.00 – kapusvētki Sila kapsētā.

22. jūlijā (sestdien)

 • plkst.12.00 – kapusvētki Plēšu kapsētā.

5. augustā (sestdien)

 • plkst.13.00 – kapusvētki Lakšinieku kapsētā.

Kapusvētki Stiglovas draudzē


3. jūnijā (sestdien):

 • plkst. 14.00 – kapusvētki Mežarnieku kapos, 
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Dziervju kapos.

24. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 14.00 – kapusvētki Pudinovas kapos, 
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Šalaju kapos. 

6. augustā (svētdien) – V. J. Marijas Eņģeļu Karalienes, draudzes svētki

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Stiglovas baznīcā, 
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Vecpirogovas kapos.

Kapusvētki Bērzgales draudzē


17. jūnijā (sestdien)

 • plkst. 15.00 – kapusvētki Viecinānu kapos. 

22. jūlijā (sestdien)

 • Plkst. 15.00 –  kapusvētki Lītavnīku kapos,
 • Plkst. 16.00 – kapusvētki Grebēžu kapos.

12. augustā (sestdien)

 • Plkst. 12.00 – Sv. Mise Bērzgales baznīcā,
 • Plkst. 13.00 – kapusvētki Bērzgales kapos.

Kapusvētki Sarkaņu draudzē 


28. maijā (Vasarsvētkos, svētdien) 

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā,
 • plkst.14.00 – kapusvētki Ancižu kapos, 
 • plkst. 15.00 – kapusvētki Kleperu kapos. 

1. jūlijā (sestdien)    

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Bižu kapos. 

8.  jūlijā (sestdien)

 • plkst. 11.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā,
 • plkst. 12.00 – kapusvētki Ceplīšu kapos,
 • plkst. 13.00 – kapusvētki Lešku kapos. 

15. jūlijā (sestdien)

 • plkst. 11.00 – Sv Mise Sarkaņu baznīcā,
 • plkst. 12.00 – kapusvētki Vasarānu kapos.

16. jūlijā (svētdien)  
Karmela kalna Dievmātes svētki, draudzes svētki.

 • plkst. 12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā,
 • plkst. 14.00 – kapusvētki Sarkaņu kapos.