Izglītība Karjeras atbalsts
Zilupes vidusskolas audzēkņi
Attēlā: Zilupes vidusskolas sākumskolas klašu skolēni veido profesiju ābeci, iepazīst daudz jaunu profesiju nosaukumu, kā arī min, ko dara šo profesiju pārstāvji.

Februārī – martā Zilupes vidusskolas sākumskolas klašu skolēni gan klases stundās, gan mācību priekšmetu stundās daudz uzmanības pievērsa karjeras jautājumiem.

Paldies visiem klašu kolektīviem par aktīvu, nopietnu un atraktīvu līdzdalību karjeras izglītības īstenošanā! Skolēni zīmēja, līmēja, rakstīja par profesijām, apkopoja informāciju par to, ko dara šīs profesijas pārstāvji, uzzināja, kādam jābūt cilvēkam, lai varētu strādāt šajā jomā, izmantojot digitālo spēli “ Kļūšu par profesionāli!”.

 

Zilupes vidusskolas audzēkņi
Attēlā: Zilupes vidusskolas 10. - 12.klases skolēni kopā ar 2020.gada abolventi Ivetu Kuzmiku un 2022.gada absolventi Zani Apeli iepazīstas ar Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes programmām.

Pēdējos gados jaunieši par savu nākotnes nodarbošanos mēdz aizdomāties arvien agrāk. Kamēr vieni jūt skaidru aicinājumu nākotnes profesijai, citiem karjeras lēmuma pieņemšana ir grūtāks lēmums: kuru nozari izvēlēties, kur mācīties tālāk un kurus talantus un prasmes sākt slīpēt jau skolas gados? Zilupes vidusskolas 10. – 12. klases skolēniem pēc mūsu skolas tradīcijas bija iespēja piedalīties organizētajā skolas pasākumā - tikšanās ar skolas absolventiem, kuri popularizēja savu izglītības iestādi. Šogad ciemos bija 2020.gada absolvente Iveta Kuzmika (LU, RTU, programma Biotehnoloģija un bioinženierija) un 2022. gada absolvente Zane Apele (RSU, medicīnas fakultāte). Skolēni ļoti aktīvi piedalījās diskusijā, interesējās gan par izglītības un darba iespējām, gan par studentu dzīves grūtībām un izaicinājumiem.

 

Profesiju ēnošana. Ēnu diena pasaulē ir atpazīstama un atzīta karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šis ir pasākums, kas jau daudzus gadus, arī mūsu skolā, izglītības procesā sekmīgi iekļauj karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā.

Zilupes vidusskolas audzēkņi
Attēlā: Pa kreisi Vladislavs Aleksejevs izmēģina ugunsdzēsēju tērpu un aprīkojumu, pa labi Daniils Šveduns iepazīst Saeimu.

Šogad mūsu skolas aktīvākie jaunieši apmeklēja:

 Vladislavs Aleksejevs (12. klases skolēns) kopā ar pārējiem interesentiem ēnoja VUGD ugunsdzēsēja un glābēja profesiju. Jau no 1. klases Vladislavs zināja, ka būs ugunsdzēsējs un viņa izvēle arī patlaban nav mainījusies. Pēc vidusskolas beigšanas viņa mērķis – iegūt profesionālo izglītību šajā nozarē un strādāt Ugunsdzēsības dienestā. 

Saeima ir viena no populārākajām “ēnošanas” vietām valstī. Lai pieteiktos par “ēnu” kādam no parlamenta deputātiem vai darbiniekiem, bija jāiesniedz motivācijas vēstule un aizpildīta pieteikuma anketa. Daniils Šveduns (8.a klases skolēns) sekmīgi izpildīja  prasītos noteikumus – un ēnoja parlamenta deputāta darbību.