Kultūra
logo

Sarunas un dzīvā komunikācija ir nozīmīgs kopienu virzītājspēks, tāpēc biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā aicina Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus 2022. gada nogalē un 2023. gada ieskaņā piedalīties pasākumu ciklā – diskusiju klubs “Vīru runas”.

Dikusiju klubam “Vīru runas” paredzētas 6 tikšanās reizes Kārsavā un pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novadu. Tikšanās plānotas: 2022. gada 12. un 26. oktobrī, 9. un 23. novembrī, 2023. gada 11. un 25. janvārī, kā arī 8. februārī . Tikšanās notiks klātienē, Kārsavas kultūras centrā, plkst. 18.00.

Sarunu klubu vadīs mūziķis un latgaliešu kultūras projektu vadītājs Guntis Rasims.

Klubā “Vīru runas” aicināti piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošie vīrieši, vecumā no 35 gadiem, lai diskutētu par pašu dalībnieku izvirzītām un saistošām tēmām.  

Sarunas ir vērtīgas, ja tām ir jēga un mērķi, – svarīgākais aspekts diskusiju klubā būs iespēja pašiem tā dalībniekiem izvirzīt un diskutēt par sev saistošām tēmām, uzzināt kaut ko jaunu, izteikt savu viedokli, ieklausīties sarunas biedros un izbaudīt atkalredzēšanās un sarunu prieku. Tā būs iespēja vērtīgi pavadīt brīvo laiku un sekot viedokļu un domu apmaiņai, kurā vedīs Kārsavas vīri.

Laipni aicinām piedalīties Kārsavā un tuvējā apkārtnē dzīvojošos vīriešus, vecumā no 35 gadiem! Vietu skaits – ierobežots! Dalība – bezmaksas!

Pieteikšanās sarunu klubam un plašāka informācija: Ināra Rasima – tālr. +371 29330637 vai e-pasts inara.rasima@ludzasnovads.lv

Diskusiju klubs “Vīru runas” tiek organizēts projekta “Roku rokā 3” ietvaros un tā galvenais uzdevums ir mazināt atsevišķu mazo kopienu cilvēku izolētību no sabiedrības un iesaistīt sabiedrības neaktīvo daļu – vīriešus vecumā virs 35 gadiem, kā arī vietējās kopienas sadarbības stiprināšana.

 

Papildu informācija:
Lauma Celma, tālr. +371 29822258
E-pasts celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf