Projektu aktualitātes
foto
Attēlā: Baznīcas telpas pirms un pēc projekta realizācijas.

Kārsavas pareizticīgo baznīcā pabeigti remontdarbi, kas tika īstenoti projekta Nr.22-01-AL34-A019.2201-000001 "Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgās baznīcas telpu atjaunošana"  ietvaros un 2023. gada 10. novembrī objekts nodots ekspluatācijā. Projekta ietvaros tika veikta griestu un grīdas konstrukciju atjaunošana un siltināšana.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 59989.33 EUR, publiskais finansējums (LEADER) 43696.42 EUR, Ludzas pašvaldības finansējums 4000.00 EUR, kā arī draudzes līdzfinansējums.

18. novembrī Kārsavas sirdsskaidrās Eufrosinijas Polockas pareizticīgo baznīcā notika pirmais Dievkalpojums pēc darbu pabeigšanas. Dievkalpojumā piedalījās dievlūdzēji no Ludzas, Rēzeknes un Rīgas.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv