Izglītība

“GŪT VAR DODOT, GŪT VAR ŅEMOT, DODOT GŪTAIS, NEATŅEMAMS …” /J. Rainis/

Ir gaiši iesācies Jaunais gads. Laiks, kad dienas paliek arvien gaišākas un naktis, piebērdamas debesis ar zvaigžņu paklāju, uzzied savā burvībā. Savos Jaunā gada vēlējumos mēs bieži izsakām saglabāt šo labestību, dāsnumu un atvērtumu pasaulei. Kārsavas pilsētas PII “Taurenītis” kolektīvs saka lielu “PALDIES!” SIA “Salenieku dolomīts” un, personīgi, tās valdes loceklim Jurim Seilim un galvenajai grāmatvedei Vinetai Poikānei par jaukajām dāvanām – skaistajām mēbelēm iestādes “Gliemezīšu,” “Skudriņu,” “Bitīšu,” grupiņās un interaktīvo rotaļlietu Krokodils “Mārīšu” grupiņas bērniem.

Lai pateiktos par šo dāvinājumu, katras grupiņas bērni bija sagatavojuši mīļas, sirsnīgas pateicības, kuras dāvāja SIA “Salenieku dolomīts.”

Rast gandarījumu palīdzot, gūt no tā prieku sev un citiem – tā ir, kā pakrūtē patīkami kņudošā sajūta, kā mazam bērnam, kurš saņēmis sapņu piepildījumu.

PALDIES!

Vēlamies, lai mūsu bērni izaugtu labestīgi, palīdzēt griboši cilvēki, saprastu to, ka lielu prieku var gūt, dodot.

“GŪT VAR DODOT, GŪT VAR ŅEMOT, DODOT GŪTAIS, NEATŅEMAMS …” /J. Rainis/
“GŪT VAR DODOT, GŪT VAR ŅEMOT, DODOT GŪTAIS, NEATŅEMAMS …” /J. Rainis/
Kārsavas pilsētas PII “Taurenītis” kolektīvs
Kārsavas pilsētas PII “Taurenītis” kolektīvs
Attēlā: Mēbeles pēc un pirms tam, skatoties no augšas.
Attēlā: Mēbeles pēc un pirms tam, skatoties no augšas.