Projektu aktualitātes
dji_0028-1024x576.jpg
latlit_logo_lat_full_rgb-768x250.jpg

Katrā Latvijas pilsētā var ieraudzīt savdabīgo padomju laiku  mantojumu  – nepabeigtas daudzdzīvokļu mājas, pamestas rūpnieciskās teritorijas, laukos – vecu fermu graustus. Katra pašvaldība savu iespēju robežās cenšas sakārtot šos objektus, it īpaši ja tie atrodas pilsētā. Tas nav nemaz tik viegli, kā šķiet – dažas teritorijas tagad ir privātīpašumi, bet pašvaldību teritoriju sakārtošanai ir nepieciešams papildus finansējums. Ludza diemžēl nav izņēmums – neskatoties uz to, ka ciemiņi arvien biežāk saka, ka pēdējo piecu gadu laikā pilsēta ir kļuvusi daudz skaistāka un sakoptāka, tajā ir vietas, kur nekas vēl nebija darīts. Piemēram, tā saucamā – linu fabrika. Jau kopš deviņdesmitajiem gadiem šajā vietā nenotiek nekāda saimnieciskā darbība, tikai pussagruvušie vecie angāri un ķieģeļu tornis atgādina, ka kādreiz te strādāja cilvēki. Teritorija ir plaša – gandrīz 9 ha, to varētu izmantot uzņēmējdarbības attīstībai – piemēram, iznomāt uzņēmējiem. Bet ko darīt ar vecajiem graustiem un ar biezo audzi?  

Bijušās linu fabrikas teritorija no augšas (Foto: Raivis Isakovičs)

2017. gada beigās Ludzas novada pašvaldība saņēma priecīgu ziņu par to, ka tika atbalstīts projekts “Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai”  ar saīsinātu nosaukumu “BrownReg”, līdz ar to pašvaldība saņems ES finansējumu un varēs īstenot savu seno ieceri – sakārtot bijušās linu fabrikas teritoriju. Ceļš līdz izpildei bija diezgan garš, bet 28. augustā Ludzas novada pašvaldība parakstīja būvdarbu līgumu ar ārvalstu komersantu – OU Fixdem Eesti filiāli Latvijā par bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšanu un teritorijas sakārtošanu, un plānots, ka jau līdz šī gada beigām Krāslavas ielā 1 Ludzā tiks novākti ēku grausti, nocirsti koki un krūmi, izrautas koku saknes, aizbērtas bedres, savākti atkritumi, līdzināta teritorija.

Līguma parakstīšana 28.08.2018.

Pašreiz daudzi vietējie iedzīvotāji īsina ceļu no Runtortas līdz pilsētai, ejot cauri šai bīstamajai teritorijai, nebaidoties no pussagruvušām ēkām un aizaugušām bedrēm, tāpēc pašvaldība lūdz iedzīvotājus, uzsākoties būvdarbiem, netuvoties darbu norises vietām, ievērot aizlieguma zīmes un nožogojumus, jo ēkas tiks demontētas ar lieljaudas tehniku.

Darbi tiks veikti Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam līdzfinansētā projekta “Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai” BrownReg (Nr. LLI-325) ietvaros. Ludzas novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas ir 460 559.65 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 391 475.70 EUR. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, sadarbības partneri – Ludzas novada pašvaldība, Ignalinas un Kupišķu rajonu pašvaldības (Lietuva); šogad un nākamgad partneri īstenos dažādas aktivitātes – seminārus, konferenci.

Vairāk informācijas par projektu Ludzas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā  Projekti .

Informāciju sagatavoja Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena