Konkurss ''Esi uzņēmējs''
Konkurss “Esi uzņēmējs Ludzas novadā”

Ir izsludināts ikgadējais biznesa ideju konkurss „ESI UZŅĒMĒJS LUDZAS NOVADĀ 2021”. Aicinām konkursā piedalīties ikvienu fizisku vai juridisku personu, kurai ir biznesa ideja un, kura ir gatava to attīstīt saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanai Ludzas novadā.

Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai Ludzas novada teritorijā, atbalstīt sabiedriski nozīmīgu uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Ludzas novada teritorijā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Kopējais konkursa pieejamais finansējums ir 15 000 EUR.

Viena projekta minimālā summa ir 1000 EUR un maksimālā summa EUR 10 000,00. Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20% apmērā no projekta kopējās attiecināmās summas.

Biznesa ideju projektus drīkst iesniegt līdz 2021. gada 14. maijam Ludzas novada pašvaldībā.

Ar projekta pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtību var iepazīties konkursa nolikumā.