Kultūra
Kultūras pasākumi Ludzas novadā APRĪLĪ

nformācija aktualizēta uz 13.04.2022.

Ludzas pilsēta:


Zilupes pilsēta:

 • 17.04. no plkst. 14.00 Zilupes KN, pasākums bērniem “SAULAINAS UN PRIECĪGAS LIELDIENAS”
 • 17.04. plkst. 21.00 Zilupes KN, Lieldienu disko vakars. Ieeja brīva
 • 18.04. plkst 14.00 Zilupes KN, uzvedums “MUŠA CAKATUŠA” amatierteātra “Vivat” izpildījumā. Būs jautras Lieldienu izdarības un pārsteigumi, kā arī paņemiet līdzi krāsotu Lieldienu olu
 • 23.04. plkst. 18.00 Zilupes KN, intelektuāla spēle KVESTS pieaugušajiem “SQUID GAMES” (Jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni: 29225344)

Kārsavas pilsēta:


Salnavas pagasts:

 • 17.aprīlī Salnavas KN norisināsies Lieldienu jampadracis

  • Plkst. 20.00 lustīgais amatierkolektīvu koncerts. Ieeja brīva

  • Plkst. 21.00 danči ar kapelu “Sveicinojam, vielejam”. Ieeja brīva

  • Plkst. 23.00 Lieldienu balle – ielūdz grupa “Staiguļi”, būs karaoke, disko. Ieeja 3,00 EUR

Malnavas pagasts:


Mežvidu pagasts:


Goliševas pagasts:


Mērdzenes pagasts:


Pušmucovas pagasts:


Blontu pagasts:


Ciblas pagasts:

 • 17.04. plkst. 15.00 laukumā pie šūpolēm “LIELDIENAS CIBLĀ” ar dziesmām, rotaļām un citām Lieldienu aktivitātēm
 • 17.04. plkst. 22.00 Ciblas KN GroziņBalle

Istalsnas ciems:


Ņukšu pagasts:


Nirzas pagasts:

 • 17.04. no plkst. 13.30 laukumā pie Nirzas KN “LIELDIENU PASĀKUMS” – aktivitātes, rotaļas un dziesmas kopā ar etnogrāfisko ansambli RAIPOLE’’, mūziķi ANTONU no Kaunatas un Lauderu sieviešu vokālo ansambli “KAĻINA”

Pildas pagasts:


Rundēnu pagasts:


Istras pagasts:


Pasienes pagasts:


Cirmas pagasts:


Lauderu pagasts:

 • 23.04. plkst. 15.00 Lauderu KN atpūtas vakars ar groziņiem “KAM PĀRI…..”Programmā – koncerts, konkursi, muzikālā pasaka

Pureņu pagasts:


INFORMĀCIJA ZINĀŠANAI!*
No 1.aprīļa atcelti Covid-19 ierobežojumi amatiermākslas kolektīvu darbībai un pasākumu norisei:

 • nav jāuzrāda Covid-19 sertifikāts;
 • nav jālieto sejas maskas;
 • nav dalībnieku skaita ierobežojums;
 • nav pasākumu apmeklētāju skaita ierobežojums;
 • nav jāievēro distance.

Pasākuma rīkotājs var noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības.

*Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”


PASĀKUMI TIKS FILMĒTI UN FOTOGRAFĒTI. PASĀKUMA LAIKĀ IEGŪTIE VIDEO UN FOTO MATERIĀLI TIKS IZMANTOTI PUBLICITĀTES VAJADZĪBĀM 


Karīna Demko-Senkāne
Ludzas novada kultūras metodiķe


Informācija par gaidāmajiem pasākumiem Ludzas novadā var tikt precizēta un papildināta,
aicinām sekot informācijai