Kultūra
attēls

Ludzas pilsēta:

04.11. plkst.17:30 Filma “Mamma vēl smaida” Ludzas KN

05.11. plkst. 15:00 Teātra izrāde “Kāpēc gan nē” Ludzas KN

11.11Lāčplēša dienas piemiņas pasākumi Ludzas pilsētā plkst. 14:30 Atceres brīdis pie piemiņas plāksnes Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Ludzas pilsētas kapsētā; plkst. 15:00 Lāčplēša dienas dievkalpojums un aizlūgums par karavīriem Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā; plkst. 16:00 Godinot Brīvības cīnītājus – Gaismas gājiens

12.11. plkst. 18:00 Viestura Kairiša filmas «Janvāris» pirmizrāde Ludzas KN. Tikšanās ar režisoru Viesturu Kairišu, aktrisēm Baibu Broku, Alisi Dzeni, mākslinieci Ievu Jurjāni

17.11. plkst. 17:00 Ludzas Kultūras namā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svētku koncerts “Vai Tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme – mūsu Dzimtene”.


Kārsavas pilsēta:

9.11. plkst.18.00 Reklāmas speciālista Raimonda Platača vieslekcija Kārsavas kultūrvēstures centrā “Līču mājas”

11.11. plkst. 17.00 Daiņa Poikāna gleznu izstādes “Bez nosaukuma” atklāšana Kārsavas kultūrvēstures centrā “Līču mājas”

17.11. plkst. 15.00 Tējas pēcpusdiena “Visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums!” Kārsavas kultūrvēstures centrā “Līču mājas”

17.11. plkst. 17:00 Pilsētas kolektīvu svētku koncerts “Latvijai 104” Kārsavas KN

19.11. Plkst. 21:00 Valsts svētku Disko balle Kārsavas Kultūras namā. 

23.11. plkst. 16.00 adventes vainagu un Ziemassvētku dekoru veidošana Kārsavas kultūrvēstures centrā “Līču mājas”

26.11. plkst.13:00 Ludzas novada senioru atpūtas pēcpusdiena Kārsavas KN


Zilupes pilsēta:

18.11. plkst. 15:00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums Zilupes KN

26.11. plkst. 17:00 Viļānu krievu drāmas teātra izrāde Zilupes KN


Mērdzenes pagasts:

17.11. plkst. 12:00 Mērdzenes pamatskolas skolēnu svētku koncerts “Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zemi”

18.11. plkst. 19:00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts, kopīga sadziedāšanās un balle kopā ar Edgaru Čiževski Mērdzenes KN

30.11 plkst. 18.00 Darbnīca-vakarēšana “Caur Andrejiem uz Ziemassvētkiem” Mērdzenes KN


Pildas pagasts:

06.11. plkst. 14:00 Ludzas novada amatierteātru skeču parāde “Smejies vesels” Pildas KN

09.11. plkst. 13:30 Radošā darbnīca “Valsts svētkus gaidot” Pildas KN

14.11 plkst. 17:00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts Pildas KN

18.11. laika posmā no plkst. 16:00 -18:00 Svecīšu akcija – “Iedegsimies Latvijai” Pildas KN laukumā

19.11. plkst. 22.00 Vakars jauniešiem “NIGHT PARTY” Pildas Kultūras namā


Goliševas pagasts:

17.11. plkst. 14:00 Valsts svētku koncerts “Vilksim košu zelta jostu Apkārt savu tēvu zemi” Goliševas KN


Pasienes pagasts:

05.11. plkst.18:00 Atpūtas vakars “Ar smaidu rudenī”, kopā ar Žanettu Sļadzevsku un amatierteātri “Assorti” Pasienes KN


Blontu pagasts:

16.11. plkst. 18:00 Svētku koncerts “Mana Latvija” Blontu pagastā


Istras pagasts:

12.11. plkst. 15:00 Latvijas republikas proklamēšanas svētku koncerts “Skaista mana Tēvu zeme” Istras KN


Ņukšu pagasts:

18.11. plkst. 12:00 Svinīgā pēcpusdiena “Te ir mana Dzimtene” Ņukšu KN


Ciblas pagasts:

18.11. plkst. 19:00 Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts koncerts un balle Ciblas KN


Pušmucovas pagasts:

17.11. plkst. 21:00 Svētku balle kopā ar Sintiju no Krišjāņiem Pušmucovas KN


Cirmas pagasts:

12.11. plkst.13:00 Senioru pasākums pie tējas tasītes “Novembris nav laiks skumjām” Tutānos


Malnavas pagasts:

10.11 plkst. 17:00 Radošā darbnīca “Rotājies Latvijai!” Malnavas pagasta pārvaldē

11.11Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis Bozovas brāļu kapos plkst. 15.00 gaismots gājiens no Kārsavas KN; plkst. 15.30 svētbrīdis brāļu kapos

17.11. plkst.19:00 Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 104. gadadienai veltīts koncerts Malnavas koledžā


Istalsnas pagasts:

13.11. plkst. 14:00 Isnaudas pagasta senioru balle Istalsnas klubā


Nirzas pagasts:

 13.11. plkst. 11:00 Latvijas svētku dekora (piespraudes) veidošanas radošā darbnīca Nirzas KN


Mežvidu pagasts:

06.11. plkst. 16:00 Nautrēnu pagasta Dekteru amatierteātra izrāde “Modernā laulība jeb slimokases pacients” Mežvidu KN

18.11. plkst. 12:00 Koncerts “Daudz laimes LATVIJA!” Mežvidu KN


Salnavas pagasts:

05.11. plkst.11:00 “Rudens večerinka” Salnavas KN

17.11. plkst. 19.00 Latvijas Republikas 104. gadadienai veltīts pasākums un svētku balle Salnavas KN


* Informācija par pasākumiem var tikt papildināta!

** Pasākumu laikā iespējams tiks filmēts un fotografēts. Pasākumu laikā iegūtie foto un video materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām!

Informāciju sagatavoja Ludzas Kultūras nama kultūras metodiķe Karīna Demko-Senkāne

FOTO: Uldis Laganovskis