Projektu aktualitātes
grupas bilde

Ciblas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes aktīvās dalībnieces – Egita Kozlovska, Diāna Ozoliņa, Elīza Ivanova, Vlada Seimuškina – un sociālā pedagoģe Antra Bufala, un skolotāja Silvija Donska, š.g. 12., 13., un 14. augustā piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā īstenošanai”” klātienes mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai, kuru mērķis ir atbalstīt psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumus skolās Covid -19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Apmācības vadīja profesionāli un radoši jaunatnes speciālisti K. Castranovo un S. Andrejevs. Trīs dienu laikā noritēja produktīvs un interesants darbs ar Latgales skolu jauniešiem, tā rezultātā katra dalībskola guva idejas un praktiskas zināšanas, un iemaņas “Labbūtības ceļakartes” izveidei. Ciblas vidusskolas  skolēnu komanda izstrādāja projektu “Labbūtības ceļakarte skolā īstenošanai”,  kas tika iesniegts konkursam un veiksmīgi apstiprināts, tā rezultātā šī projekta realizēšanai tika iegūti Euro 1000.00.

Projekta īstenošana tika sākta 22. novembrī epidemioloģiskās drošības drošajā jeb zaļajā režīmā. Pirmā no projekta aktivitātēm bija praktiskās nodarbības kopā ar Ludzas mākslas skolas pasniedzēju Intu Strodi, kuras laikā 9. un 10. klašu skolēniem tika sniegta iespēja izprast savas emocijas caur mākslu un krāsām.

Otrā projekta aktivitāte bija nodarbība, kuru vadīja mākslas terapeite, psihoterapeite Aloīda Jurčenko. Tajā piedalījās 7.,8. un 10. klašu skolēni. Nodarbību mērķis bija saliedēt klases kolektīvu, jo tieši šajā Covid-19 laikā skolēniem trūkst saskarsmes ar saviem vienaudžiem, rodas atsvešinātības un tukšuma sajūta katrā skolēnā. Mākslas terapeite, psihoterapeite Aloīda Jurčenko sniedza ieskatu, kā var uzlabot attiecības ar saviem vienaudžiem un vecākiem caur sociālo gleznošanu, sarunām un spēlēm.

Trešā projekta aktivitāte bija kopā ar IK „Pelnrušķītes sapnis” īpašnieci Ruta Zviedri. Ruta sniedza unikālu iespēju 9. klases skolēniem izzināt sevi caur skaņu terapiju. Terapijas laikā Ruta skaidroja skolēniem dabas skaņu nozīmi cilvēka dzīvē.  Šī nodarbība skolēnus ieveda vēl neizzinātā skaņu pasaulē, kas patiesībā ir kopā ar mums katru dienu. Pēc nodarbības skolēniem bija mierpilni skatieni un smaids uz lūpām. Skolēni atzina, ka nekad nebija aizdomājušies par skaņu nozīmi viņu dzīvē, kā arī apguva jaunu veidu sevis izzināšanai un relaksācijai.

Arī turpmāk pārējās pamatskolas un vidusskolas klases kopā ar mākslas skolas pasniedzēju Intu Strodi un mākslas terapeiti, psihoterapeiti Aloīdu Jurčenko apgūs jaunas prasmes un iemaņas, kas ļaus uzlabot skolēnu psihoemocionālo stāvokli. Iegūtās prasmes un zināšanas skolēni izmantos sevis izzināšanā, emocionālā stāvokļa uzlabošanā un nodos arī jaunākiem skolas biedriem.

Skolēniem ir jāapzinās, ka ir jāmāk rūpēties pašam par sevi, jāiepazīst un jāizprot sevi, lai spētu sev palīdzēt un nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību speciālistiem.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”

logo

Informāciju sagatavoja Antra Bufala un Silvija Donska