Izglītība
Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs
logo-jaunatnes-1.jpg

 

PROJEKTS Nr .VP2021/4-4 “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs – Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā un Valsts iestādē – Malnavas koledžā”.

 

9.,10.,11.,12. novembrī neformālās izglītības mācību vadītāja Kristīna Kastronovo, attālinātās nodarbībās, pašpārvaldei un aktīvākajiem jauniešiem rosināja domāt, izteikt vai pamatot savu viedokli par šādām tēmām: Grupas saliedēšana. Es un pašpārvalde – lomas, attieksmes. Pašpārvaldes funkcijas un kāpēc to vajag. Psihoemocionālā pašsajūta un kopsajūta. Iekļaušanas aspekts. Problēmas un konflikti. Konfliktu teorijas. Konfliktu risināšana. Nevardarbīgās komunikācijas. Motivācija, iniciatīva, vīzija.

 

30. novembrī jauniešiem bija iespēja apmeklēt un stiprināt veselību Ludzas peldbaseinā.

264514641_4869410976437271_5823840281438596861_n-1024x764.jpg

 1. decembrī SIA “Bērnu un pusaudžu resursu centrs” speciālists Vikotrs Gallers kopā ar jauniešiem diskutēja par šobrīd aktuālo: Kāpēc mentālā veselība ir svarīga. Grūtības mentālās veselības jomā, ar kurām saskaras jaunieši. Ko darīt un kā reaģēt, ja ir grūtības. Kā saglabāt mentālo veselību? Preventīvie pasākumi Izglītības iestādē – Mobings un Bulings. Kā varam uzturēt mentālo veselību attālināto mācību laikā. Kur meklēt informāciju palīdzības iespējas?

263736894_4869411169770585_5404431472558557250_n-1024x640.jpg

 

 

Informāciju sagatavoja Inta Ostrovska

Malnavas koledžas direktora vietniece audzināšanas darbā