Sabiedrība
attēls

11. novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā ik gadu tiek iedegtas sveces, pieminot tos, kas cīnījās par mūsu valsts brīvību. Arī Ludzas novadā norisinājās vairāki atceres pasākumi.  

Ludzas kapos aizvadīts atceres brīdis Latvijas Brīvības cīņās kritušo piemiņai

Piemiņas brīdī klātesošos uzrunāja Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, Zemessardzes 32. kājnieku bataljona komandieris majors Zigmārs Krišāns. Uz kopīgu lūgšanu aicināja Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas katoļu baznīcas vikārs Lauris Kārklis. Uz atceres brīdi ieradās pašvaldības vadības pārstāvji, Zemessardzes un Valsts Robežsardzes darbinieki. Tam sekoja Lāčplēša dienas dievkalpojums un aizlūgums par karavīriem Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā un kopīgs Lāpu gājiens. Gājiena dalībnieki mēroja ceļu no Baznīcas ielas uz Stacijas ielu, līdz Ludzas novada pašvaldības centrālajam laukumam. Lāpu gājienam pievienojās arī jaunieši no Ludzas pilsētas izglītības iestādēm. 

Atceres brīdis Latvijas Brīvības cīņās kritušo piemiņai | 11.11.2022.

Kārsavā dodas Gaismotā gājienā, vienojas kopīgā himnas dziedāšanā un noliek ziedus karavīru piemiņai

Godinot Latvijas Brīvības cīnītājus pie Kārsavas kultūras nama pulcējās Ludzas novada pašvaldības, Kārsavas pilsētas pārvaldes un Valsts robežsardzes pārstāvji, kā arī Kārsavas vidusskolas, Malnavas koledžas, Mērdzenes pamatskolas, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas skolēni, studenti un pedagogi kopā ar vietējiem iedzīvotājiem devās gaismotā gājienā uz Bozovas brāļu kapiem.  

Svinīgajā piemiņas brīdī Kārsavas pilsētas un tuvākās apkaimes iedzīvotāji vienojās varenā un krāšņā Latvijas valsts himnas dziedāšanā, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja 1. vietniece Ināra Silicka teica svētku uzrunu un izskanēja patriotiskās dziesmas kopā ar Bozovas etnogrāfisko ansambli, Kārsavas vidusskolas vokālo ansambli un Malnavas pagasta vokālo ansambli “Konsonanse”. Tradicionāli Lāčplēša dienā pie pieminekļa, kas tika uzstādīts 1928. gadā par godu Latvijas neatkarības cīņās kritušajiem karavīriem, uzticības zvērestu nodeva arī jaunsargi.   

Lāčplēša diena Ludzā – uzrunas, vīru ansambļa “Ozoli” dziedājums, konkursa “Latvija – manā sirdī” uzvarētāju paziņošana, lauku virtuve

Piektdienas vakarā pašvaldības laukumā valdīja patiesi patriotiska noskaņa, Ludzas pilsētā sākās viens no centrālajiem Lāčplēša dienas notikumiem. Aizdegt sveces un lāpas par godu brīvības cīnītājiem ieradās vietējie iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem. Tas jo īpaši priecē, jo patriotiskai audzināšanai ir ļoti svarīga loma, kas ir jāieaudzina jau no mazotnes. Uzrunu klātesošajiem teica domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un  32. kājnieku bataljona komandieris majors Zigmārs Krišāns. Par muzikālu noskaņu pasākuma laikā rūpējās Mežvidu Kultūras nama vīru ansamblis “Ozoli”. Patriotisku dzeju lasīja Ludzas pilsētas vidusskolas skolnieces Laura Mortuzāne un Kamila Makarova. 

Tāpat, tika paziņoti konkursa “Latvija manā sirdī” uzvarētāji. Veicinot bērnos un jauniešos patriotismu un veidojot izpratni par Latvijas vēsturi, Zemessardzes 3. Latgales brigādes 32. kājnieku bataljons un Ludzas novada pašvaldība aicināja novada skolēnus piedalīties vizuālās mākslas konkursā “Latvija manā sirdī”. Bērniem un jauniešiem bija jāizveido zīmējums sevis izvēlētajā tehnikā, kas vizuāli atspoguļotu skolēna redzējumu par sevi, kā daļu no Latvijas, atbildot uz jautājumiem: Kas ir mana Latvija? Kas pirmais nāk prātā, dzirdot vārdu “Latvija”?  Kā es saprotu piederību mūsu valstij? Kāpēc es mīlu Latviju?  Katras grupas uzvarētājiem būs iespēja apmeklēt Zemessardzes 3. Latgales brigādes 32. kājnieku bataljonu, apskatīt militāro tehniku, ieročus un ekipējumu, kā arī noklausīties stāstījumu par zemessargu ikdienu. Katrai grupai tiks organizēts pārbrauciens ar bruņutransportieri “PATRIA”. Ar uzvarētajiem tuvākajā laikā sazināsies Ludzas novada Izglītības pārvalde.   

Pasākuma izskaņā ikviens bija aicināts nogaršot zemessargu sarūpēto putru.  

Lāčplēša diena Ludzā | 11.11.2022.

 Aicinām novada iedzīvotājus un viesus apmeklēt Ludzas novada pašvaldības organizētos patriotiskā mēneša noskaņas pasākumus (Apkopojumu meklējiet šeit). 

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālistes Jana Dukaļska, Antra Barkāne