Pašvaldība

Attēlā: Piemiņas brīdis Ludzas kapos.

Šodien, 26. janvārī, pieminot Latvijas Neatkarības kara noslēguma – Latgales atbrīvošanas no lieliniekiem 103. gadadienu, aizvadīti piemiņas brīži Ludzas novadā – Ludzas pilsētas un Bozovas brāļu kapos. Izrādīt cieņu ieradās Ludzas novada pašvaldības vadība, domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un priekšsēdētāja 1. vietniece Ināra Silicka, kā arī pārstāvji no Valsts policijas, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Robežsardzes un Zemessardzes 32. kājnieku bataljona. 

Latgales atbrīvošana sākās 1920. gada 3. janvārī ar uzbrukumu Daugavpilij, kurā piedalījās arī Polijas armijas vienības. Tika atgūta Daugavpils un, turpinot virzību uz priekšu, panākta Sarkanās armijas atkāpšanās Rēzeknes virzienā. Kaujā, kas sākās 21. janvāra rītā, Rēzekne tika atbrīvota, bet 26. janvārī lielinieki tika padzīti no Ludzas, un līdz 31. janvārim Latvijas teritorija bija pilnībā atbrīvota no ienaidnieka spēkiem.

Attēlā: Piemiņas brīdis Bozovas brāļu kapos.

Klātesošos uzrunāja Zemessardzes 32. kājnieku bataljona majors Zigmārs Krišāns, ar vēstures faktiem iepazīstināja Zemessardzes 32. kājnieku bataljona virsseržants Andris Svencis un dižkareive Evita Kozule. Ar uzrunu uzstājās Zemessardzes 3. Latgales brigādes kapelāns virsleitnants Rinalds Broks. 

Zemessardzes 32. kājnieku bataljons (agrāk Zemessardzes 32. Ludzas bataljons) tika izveidots 1991. gada 21. novembrī. Tā atbildības teritorijā ir Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes novads, Viļānu novads, Ludzas novads, Zilupes novads, Kārsavas novads un Ciblas novads.

Ludzas novada pašvaldībai izveidojusies cieša sadarbība ar Zemessardzes 32. kājnieku bataljonu, tiek rīkoti svinīgi pasākumi, organizēti dažādi konkursi, kā piemēram, pērn organizēts patriotisks zīmējumu konkurss “Latvija manā sirdī” mūsu novada skolēniem. Konkursā kopumā tika iesūtīti 215 zīmējumi. Katras grupas uzvarētāji tika apbalvoti ar iespēju iepazīties ar Zemessardzes 32. kājnieku bataljonu un apskatīt militāro tehniku, ieročus un ekipējumu, kā arī noklausīties stāstījumu par zemessargu ikdienu. Katrai grupai tika organizēts brauciens ar bruņutransportieri “PATRIA”. 

Latgales atbrīvošanas 103. gadadienas piemiņas pasākumi Ludzas novadā | 26.01.2023. Foto: Zemessardzes 32.kājnieku bataljons, J. Dukaļska

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste