Projektu aktualitātes

Ludzā ir pabeigts vēl viens pārbūves objekts – Latgales šķērsiela, kuru pārsvarā izmanto uzņēmēji. Šajā Ludzas pilsētas rajonā tika izbūvēts ielas LED apgaismojums, pārbūvēta ūdensapgādes sistēma un sadzīves kanalizācija, pārbūvēta elektroapgādes sistēma un elektronisko sakaru tīkls. Pārbūvi līdzfinansē ES Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85%) un valsts (4.5%) – šim mērķim Ludzas novada pašvaldība bija izstrādājusi projekta pieteikumu “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”, kura ietvaros Ludzā tiek veikti arī būvdarbi Odu ielā un Jurdža ielas posmā no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai. Latgales šķērsielā būvdarbus veica SIA “Ceļi un tilti”, bet Odu ielā un Jurdža ielā strādā SIA “Ostas celtnieks”. Būvuzraudzības pakalpojumus Ludzas novada pašvaldībai sniedz SIA “Sistēmeksperts”. Visu triju objektu būvprojektus izstrādāja SIA “K-RDB”.

parbaude_ukt_latgales_skersiela-22.jpg

Un tas vēl nav viss. Šajā projektā ir iesaistīti sadarbības partneri – Kārsavas un Ciblas novada pašvaldības un SIA “Latgales dārzeņu loģistika”. Kārsavas novadā Mežvidu pagasta Klonešnīkos ir pārbūvēts pašvaldības ceļa posms un tiek izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas vietējo uzņēmēju vajadzībām. Ciblas novada pašvaldība aktīvi iesaistīsies projektā nākamajā gadā – tiks pārbūvēts Banoņejas ceļš, kas ir Ludzas pilsētas Odu ielas turpinājums.

Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām. Projekta partneri: Ludzas novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība un SIA “Latgales dārzeņu loģistika”.

 

Asfaltēšanas darbi Latgales šķērsielā Jurdža iela Asfaltēšanas darbi Odu ielā
Asfaltbetona urbumu paraugu ņemšana Latgales šķērsielā SIA "Ceļi un tilti" gatavojas Latgales šķērsielas asfaltēšanas darbiem Latgales šķērsiela

logo_ansamblis.png