Izglītība
Ludzas Mūzikas skolas skolēni

Ludzas Mūzikas pamatskolas 4.a klases skolēni šajā mācību gadā piedalījās pilotprojektā “Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā”. Nodarbību laikā skolēni mācījās rakstīt, lasīt, runāt un klausīties latgaliešu valodā. Stundās tika izmantotas dažādas mācību metodes, lai mācību procesu padarītu interesantu, saistošu un vecumposmam atbilstošu. Šim nolūkam skolotāja Dace Tihovska izstrādāja mācību materiālus - darba lapas, krustvārdu mīklas, interaktīvus diktātus u.c., kas ir obligāta projekta prasība. Stundu gaitā tiek iepazīti latgaliski rakstošie dzejnieki un rakstnieki, dziesmu autori, aktieri un citas radošas personības caur grāmatām “Gostūs pi Boņuka”, “Olūteņš”, “Es dzīvoju muižā! Mūzis” u.c.

Š.g. 29.aprīlī divas skolnieces piedalījās latgaliešu valodas skatuves runas konkursā "Vuolyudzāni-23", kurā Paula Blusanoviča jau otro reizi ieguva 2.vietu un keramiķes Maijas Gailumas veidoto māla vālodzīti. Savukārt Katerīna Bartulāne saņēma Atzinību.

Ludzas Mūzikas pamatskolas skolnieces ar skolotāju
Fotogrāfijā: no kreisās Ludzas Mūzikas pamatskolas skolniece Paula Blusanoviča, pedagogs Dace Tihovska un skolniece Katerīna Bartulāne

20.maijā Ludzas Mūzikas pamatskolā visas klases tika aicinātas piedalīties latgaliešu valodas starpbrīžos, kuros mācījās sasveicināties –“Vasali! Lobadīna!” un iepazīstināt ar sevi latgaliešu valodā, sakot “Muns vuords ir….”. Tāpat minēja mīklas, kuras tika uzdotas latgaliešu valodā. Visi kopā dziedājām latgaliešu tautasdziesmu. Skolēni ar prieku piedalījās šajā aktivitātē.

Paldies vecākiem par atbalstu, īpaši ģimenēm, kurās ikdienā saglabā šo kultūrvēsturisko mantojumu!