Sabiedrība Uzņēmējdarbība Noderīgi
foto

Lauku atbalsts dienesta (LAD) Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbinieki dosies izbraukuma konsultācijās uz Ludzas novada pagastiem. Informējam, ka no 2024. gada 17. aprīļa līdz 22. maijam, ar kavējuma samazinājuma sankciju līdz 17. jūnijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot ģeotelpisko iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Izbraukuma konsultāciju mērķis ir sniegt atbalstu lauksaimniekiem platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanā, piemēram, pieteikšanos uz ES tiešo maksājumu atbalstu, aizpildīt ES platību maksājumu iesniegumu.

Izbraukuma konsultāciju norises vietas Ludzas novadā

Pagasts

Vieta

Datums

Goliševa

Goliševas bibliotēka

29.04., plkst. 9.00

Malnava

“Mežmuižā” (bijusī Kārsavas mežniecība)

29.04., plkst. 9.00

Mērdzene

Mērdzenes tautas namā

22.04., plkst. 9.00

Mežvidi

Mežvidu pagastu pārvalde

26.04., plkst. 9.00

Salnava

Salnavas bibliotēka

25.04., plkst. 9.00

Briģi

Briģu bibliotēka

09.05., plkst. 9.00

Isnauda

Isnaudas bibliotēka

25.04., plkst. 9.00

Istra

Istras bibliotēka

08.05., plkst. 9.00

Nirza

Nirzas bibliotēkā

30.04., plkst. 9.00

Ņukši

Ņukšu bibliotēka

10.05., plkst. 9.00

Pilda

Pildas bibliotēka

10.05., plkst. 9.00

Rundēni

Rundēnu bibliotēka

08.05., plkst. 9.00

Pasiene

Pasienes bibliotēka

02.05., plkst. 9.00

Zilupe

Zilupes bibliotēka

02.05., plkst. 9.00

Cibla

Ciblas pagasta pārvalde

14.05., plkst. 9.00

Blonti

Blontu pašvaldības aktu zāle

14./15.05., plkst. 9.00

Pušmucova

Pušmucovas bibliotēka

15.05., plkst. 9.00

Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes kontaktpersona ES TM daļas vadītāja Inese Karaļkova, tālr. +37126196820.

Afiša