Projektu aktualitātes
brīvdabas kino aprīkojums
Attēlā: Iegādātais LED ekrāns neilgi pēc uzstādīšanas (konfigurēšanas procesā)

Ludzas novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. 23-01-AL34-A019.2201-000001 “Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros ir iegādāts aprīkojums pasākumu kvalitātes uzlabošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Kultūras nams - tas ir daudzfunkcionāls sabiedriskās dzīves centrs, kura viens no pamatuzdevumiem ir nodrošināt iedzīvotāju kultūras un atpūtas vajadzību apmierināšanu. Pēdējo gadu laikā kultūras patēriņš ir mainījies, un kultūras iestādēm ir jāspēj reaģēt uz to, ir jāveicina kvalitatīvas, uz izaugsmi balstītas dzīves telpas attīstība, nodrošinot daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam. Īpašu popularitāti ir iemantojuši pasākumi, kas tiek rīkoti dabā, ļaujot apmeklētājiem justies brīvi, reizē apvienojot kultūras pasākumu ar atpūtu svaigā gaisā. Piemēram, hokeja dienu rīkošana Kārsavā, kuru ietvaros notiek Latvijas spēļu translācija un tiek nodrošināta iespēja izjust īstu hokeja gaisotni. Populārs ir arī ielu sporta pasākums “Pi kuojis nakts!”, kurš ik gadu pulcē sporta un aktīva dzīvesveida entuziastus gan no Ludzas novada, gan tuvākiem un tālākiem novadiem. Šādu pasākumu nodrošināšanai tiek izmantots kultūras namos esošais aprīkojums - projektors un projekcijas ekrāns. Taču tas neattaisno prasības - dienas laikā, kad ir spilgts dabiskais apgaismojums, attēla kvalitāte ir ļoti slikta, būtībā dienas vidū ārtelpā to izmantot nav iespējams. Savukārt rudenī ir jānodrošina tā pasargāšana no pēkšņām vēja brāzmām vai lietus.

brīvdabas kino aprīkojums
Attēlā: Iegādātais LED ekrāns

Projekta ietvaros ir iegādāts pārvietojams āra LED moduļu ekrāns, kas ļaus ne tikai saglabāt esošās tradīcijas, uzlabojot pasākumu kvalitāti, bet arī veicinās jaunu sabiedrisko aktivitāšu (brīvdabas kino vakari) rašanos novada teritorijā, kas, vērtējot citu pašvaldību pieredzi, ir attaisnojusies kā vērtīga tradīcija. Šo LED ekrānu varēs izmantot arī pilsētas svētku un dažādu sarīkojumu ietvaros.

Kopumā aprīkojuma iegāde sekmēs iedzīvotāju brīvā laika un radošo izpausmju daudzveidīgu norisi, tādējādi veicinot novada kultūras telpas attīstību.

Aprīkojuma piegādi veica SIA “PALAMI”, kas ir vadošais LED tehnoloģiju un LED ekrānu ražotājs reģionā un vienīgais LED ekrānu ražotājs Baltijas valstīs. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 48 242,70 EUR, publiskais finansējums 43 418,43 EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums – 4 824,27 EUR.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm