Projektu aktualitātes
Projekta aktivitātes
Attēlā: Skeitparks Zilupes pilsētā

 

2022. gadā, pamatojoties uz vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu, tika realizēts Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais projekts Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000005 “Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās, Ludzas novadā”, kura ietvaros tika iegādātas un uzstādītas skeitparka konstrukcijas.

2022. gada 20. augustā Kārsavā Rītupes svētku ietvaros skeitparka laukumā tika organizēts vērienīgs BMX freestyle šovs kopā ar Latvijas labākajiem BMX braucējiem, kas pulcēja vairāk nekā 200 apmeklētāju. Arī Zilupes svētku ietvaros skeitparka laukumā tika organizēts ekstrēmais velo šovs, kas pulcēja ap 100 skatītājiem. Priecē tas, ka skeitparku laukumi aktīvi tiek izmantoti ne tikai svētkos, raugoties uz paraugdemonstrējumiem, bet arī ikdienā.

Gan Kārsavā, gan Zilupē skeitparku ikdienā pārsvarā izmanto bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 17 gadiem (Kārsavā laukumu regulāri apmeklē ~40 bērni, Zilupē ~25 bērni).

Skeitparks – tas ir vērtīgs pienesums Kārsavas un Zilupes pilsētu sporta infrastruktūrai, jo ir izveidota vieta, kur jaunieši var gan sportot, gan socializēties. Ludzas novada pašvaldība aicina ikvienu būt atbildīgu par savu drošību un izturēties saudzīgi pret izveidoto infrastruktūru. Lietojot aktīvās atpūtas zonu, ievērot laukuma lietošanas noteikumus un izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus – ķiveri, roku/ceļgalu aizsargus u.c.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm