Projektu aktualitātes
att

2017. gadā Ludzas novada pašvaldība īstenoja divus salīdzinoši nelielus projektus ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos aktīvā un veselīgā brīvā laika pavadīšanā. Daudziem lauku un mazpilsētu iedzīvotājiem ir zināma lielpilsētu iedzīvotāju attieksme: “Ko viņiem tur laukos vajag? Priekš kam? Tur taču neviens nedzīvo!”. Bet vajag!

Bērnu rotaļu laukums Tutānos Cirmas pagastā
Bērnu rotaļu laukums Tutānos Cirmas pagastā

Laukos arī dzīvo jaunieši un bērni, kuriem arī jādažādo brīvā laika pavadīšana, ir nepieciešams kaut minimālais aprīkojums, lai varētu aktīvi darboties. Tieši tāpēc Cirmas un Rundēnu pagastu centros bija izveidoti bērnu rotaļu laukumi, uzstādot dažas konstrukcijas. Rundēnu ciemā arī tika aprīkota neliela trenažieru zāle.

Trenažieru zāle Rundēnu ciemā
Trenažieru zāle Rundēnu ciemā

Projektu budžeti bija visai nelieli: Tutānos projekta budžets sastādīja 13 502,50 EUR, t.sk. publiskais finansējums 12 152,25 EUR, bet Rundēnos trenažieru zāle un bērnu rotaļu laukums tika aprīkoti par 13 661,76 EUR, t.sk. publiskais finansējums 12 295,59 EUR.

Vairāk par projektu Tutānu ciemā lasiet šeit…

Vairāk par projektu Rundēnu ciemā lasiet šeit…

 

Projekts “Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā” (16-01-AL34-A019.2201-000005) tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekts “otaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīva laika pavadīšanas dažādošanai” 16-01-AL34-A019.2201-000004) tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.