Projektu aktualitātes
Pašreiz Banoņejas ceļš izskatās šādi. Pēc pusotra gada te būs pavisam cita ainava.
Pašreiz Banoņejas ceļš izskatās šādi. Pēc pusotra gada te būs pavisam cita ainava.
ERAF

 Trīs bijušā Ludzas rajona pašvaldības – Ludzas, Kārsavas un Ciblas – kopā īsteno vienu lielu projektu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Tas ir “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”, un tajā ir diezgan daudz aktivitāšu, kuru klāsts nesen tika papildināts vēl ar vienu darbību – ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejā. Ne katrs Ludzas pilsētas vai Ciblas novada iedzīvotājs zina, kur atrodas Banoņeja, lai gan tā robežojas ar Ludzas pilsētu. Banoņejas ceļš ir 320 metri garš, tas sākas tur, kur beidzas Ludzas pilsētas Odu iela, iet gar Ludzas Lielo ezeru un beidzas, sākoties Ludzas novada teritorijai. Tas ir neliels Ciblas novada “anklāvs”, kas robežojas ar Ludzas novadu.

Kāpēc tieši tur ir nepieciešama tā saucamā ūdenssaimniecības infrastruktūra, vai vienkāršiem vārdiem sakot, ūdensvads un sadzīves kanalizācija? Tāpēc ka šeit darbojas divi uzņēmumi – SIA “Ludzas mežrūpniecības saimniecība” un zemnieku saimniecība “Krekeri”. Ūdensvads un sadzīves kanalizācija ir tie pamata komunālie pakalpojumi, kuri ir vajadzīgi jebkuram komersantam. Projektā “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” ir radies finanšu ietaupījums, un projekta partneri nolēma to izmantot, lai uzņēmumiem nodrošinātu šos svarīgos pakalpojumus. Neskatoties uz to, ka Banoņeja ir Ciblas novada teritorija, par šo aktivitāti būs atbildīga Ludzas novada pašvaldība, jo z/s “Krekeri” atrodas Ludzas novada pašvaldībā, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tīklus apsaimniekos SIA “Ludzas apsaimniekotājs”.

Šī projekta ietvaros jau ir pārbūvētas Ludzas pilsētas Odu iela, A.Jurdža ielas posms, Latgales šķērsiela, Kārsavas novada Mežvidu pagastā ir pārbūvēts un izbūvēts ceļš Klonešnīkos – tur, kur darbojas vairāki uzņēmumi, no kuriem viens no atpazīstamākajiem ir SIA “Latgales dārzeņu loģistika” jeb “Mežvidu tomāti”. SIA “Latgales dārzeņu loģistika” arī ir projekta partneris un arī ir īstenojusi aktivitāti – lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma darbību, tika palielināta elektrosadales līnijas slodze, kas iet no Kārsavas pilsētas līdz Klonešnīkiem – tie ir veseli 12 kilometri kabeļu.


Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 eurono tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Pašvaldību līdzfinansējums savu darbību īstenošanā sastāda 10.5% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt uzņēmējam – SIA “Latgales dārzeņu loģistika” jānodrošina līdzfinansējums 45% apmērā elektrosadales līnijas slodzes palielināšanai. 

Projekts tiks īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko