Sabiedrība
Lieldienas

Dievkalpojumu kārtība Ludzas novada dievnamos: 

Ludzas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas katoļu draudzē 

 • 1. aprīlī plkst. 9.00 – Adorācija, Rožukronis, plkst. 10.00 – Sv. Mise.
 • 2. aprīlī – Palmu svētdiena, Lielās nedēļas sākums. Plkst. 9.00 – Sv. Mise, Krustaceļš. Plkst. 11.00 – Svinīgā procesija ar palmu un pūpolu zariem, Sv. Mise, “Ryugtōs sōpes”.
 • 3. aprīlī Lielās nedēļas pirmdiena, plkst. 8.00 – Sv. Mise.
 • 4. aprīlī Lielās nedēļas otrdiena, plkst. 17.00 – Krustaceļš, plkst. 18.00 – Sv. Mise.
 • 5. aprīlī Lielās nedēļas trešdiena (noslēdzas Lielā gavēņa laiks), plkst. 8.00 – Sv. Mise.
 • 6. aprīlī – Lielā ceturtdiena. Plkst. 18.00 – Kunga Pēdējo vakariņu Sv. Mise. Procesija uz “Tumsību” altāri, “Ryugtōs sōpes”.
 • 7. aprīlī – Lielā piektdiena (stingrs gavēnis). Plkst. 15.00 – Kunga ciešanu liturģija. Plkst. 18.00 – Krustaceļš (pilsētas ielās). 
 • 8.aprīlī – Lielā sestdiena. Adorācija visu dienu. 
 • Plkst. 11.00 – Lieldienu maltītes svētīšana, Sāpju Dievmātes stunda (vada draudze), Grēksūdzes iespēja. 
 • Plkst. 20.00 – KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGILIJA. 
 • Lieldienu maltītes svētīšana.
 • 9. aprīlī – KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS. Plkst. 10.00 – Lieldienu procesija un rezurekcijas Sv. Mise. 
 • 10. aprīlī Lieldienu oktāva. Plkst. 10.00 – Sv. Mise.
 • 11. aprīlī Lieldienu oktāva. Plkst. 18.00 – Sv. Mise.
 • 12. aprīlī Lieldienu oktāva. Plkst. 10.00 – Sv. Mise.
 • 13. aprīlī Lieldienu oktāva. Plkst. 17.00 – Adorācija, plkst. 18.00 – Sv. Mise.

Malnavas Rožukroņa Dievmātes katoļu draudzē 

 • 2. aprīlī (Pūpolu Svētdiena) plkst. 11.00 – Sv. Mise (ziedojumi semināram).
 • 6. aprīlis (Lielā Ceturtdiena) plkst. 17.00 – Pēdējo vakariņu Sv. Mise.
 • 7. aprīlī (Lielā Piektdiena) plkst. 15.00 – Kunga Ciešanu dievkalpojums, Rūgtās sāpes, Krustaceļš.
 • 8. aprīlī (Lielā Sestdiena) plkst. 19.00 – Lieldienu vigīlija.
 • 9. aprīlī (KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA) plkst. 9.00 – Sv. Mise.
 • 10. aprīlī (OTRĀS LIELDIENAS) plkst. 10.00 – Sv. Mise.
 • 23. aprīlī Trešā Lieldienu Svētdiena (sv. Jura diena, automašīnu svētīšana) plkst. 11.00 – Sv. Mise.

Salnavas Svētā Jāņa katoļu draudzē

 • 9. aprīlī (KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA) plkst. 12.00 – Sv. Mise.

Ruskulovas Lurdas Dievmātes draudzē

 • 7. aprīlī (Lielā Piektdiena) plkst. 12.00 – Kunga ciešanu dievkalpojums.
 • 8. aprīlī (Lielā Sestdiena) plkst. 15.00 – Lieldienu vigīlija.

Zilupes Jēzus Sirds katoļu draudzē 

 • 2. aprīlī (Pūpolu svētdiena) plkst. 10.00 – Sv.Mise, pūpolu svētīšana.
 • 3. aprīlī plkst. 18.00 – Sv. Mise.
 • 4. aprīlī plkst. 18.00 – Sv. Mise.
 • 5. aprīlī plkst. 18.00 – Sv. Mise.
 • 6. aprīlī (Lielā Ceturtdiena) plkst. 20.00 – Sv. Mise.
 • 7. aprīlī (Lielā Piektdiena) plkst. 16.00 – Ciešanu dievkalpojums.
 • 8. aprīlī (Lielā Sestdiena) plkst. 21.00 – Lieldienu vigilijas Mise, ūdens, uguns, svētku ēdienu svētīšana.
 • 11. aprīlī plkst. 19.00 – Sv. Mise.
 • 12. aprīlī plkst. 19.00 – Sv. Mise.
 • 13. aprīlī plkst. 19.00 – Sv. Mise.

Rundēnu sv. Krusta pagodināšanas katoļu draudzē

 • 1. aprīlī plkst. 10.00 – Sv.Mise, pūpolu svētīšana.
 • 6. aprīlī (Lielā Ceturtdiena) plkst. 15.00 – Sv. Mise.
 • 7. aprīlī (Lielā Piektdiena) plkst. 10.00 – Ciešanu dievkalpojums.
 • 8. aprīlī (Lielā Sestdiena) plkst. 14.00 – Lieldienu vigilijas Mise, ūdens, uguns, svētku ēdienu svētīšana.

Raipoles Sv. Jāņa Kristītāja katoļu draudzē

 • 2. aprīlī (Pūpolu svētdiena) plkst. 14.00 – Sv.Mise, pūpolu svētīšana.
 • 6. aprīlī (Lielā Ceturtdiena) plkst. 16.00 – Sv. Mise.
 • 7. aprīlī (Lielā Piektdiena) plkst. 14.00 – Ciešanu dievkalpojums.
 • 8. aprīlī (Lielā Sestdiena) plkst. 17.00 – Lieldienu vigilijas Mise, ūdens, uguns, svētku ēdienu svētīšana. 
 • 9. aprīlī (KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA) plkst. 9.00 – Sv. Mise, ēdienu svētīšana.

Pasienes Svētā Dominika katoļu draudzē 

 • 2. aprīlī (Pūpolu svētdiena) plkst. 12.00 – Sv.Mise, pūpolu svētīšana.
 • 6. aprīlī (Lielā Ceturtdiena) plkst. 18.00 – Sv. Mise.
 • 7. aprīlī (Lielā Piektdiena) plkst. 12.00 – Ciešanu dievkalpojums.
 • 8. aprīlī (Lielā Sestdiena) plkst. 17.00 – Lieldienu vigilijas Mise, ūdens, uguns, svētku ēdienu svētīšana.
 • 10. aprīlī (OTRĀS LIELDIENAS) plkst. 12.00 – Sv. Mise.

Istras Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas katoļu draudzē

 • 1. aprīlī plkst. 12.00 – Sv. Mise, pūpolu svētīšana.
 • 9. aprīlī (KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA) plkst. 13.00 – Sv. Mise, ēdienu svetīšana.

Briģu Svētās Trīsvienības katoļu draudze

 • 1. aprīlī plkst. 14.00 – Sv. Mise, pūpolu svētīšana.
 • 9. aprīlī (KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA) plkst. 11.00 – Sv. Mise, ēdienu svētīšana.

Lauderu draudzē

 • 10. aprīlī (OTRĀS LIELDIENAS) plkst. 10.00 – Sv. Mise un ēdienu svētīšana.

Pildas (Ņukšu) Svēto Pētera un Pāvila katoļu draudzē 

 • 6. aprīlī (Lielā Ceturtdiena) plkst. 14.00 – Pēdējo vakariņu Sv. Mise.
 • 7. aprīlī (Lielā Piektdiena) plkst. 10.00 – Kunga ciešanu dievkalpojums.
 • 8. aprīlī (Lielā Sestdiena) plkst. 18.00 – Lieldienu vigīlijas dievkalpojums.
 • 9. aprīlī plkst. 10.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētki.

Istalsnas Svētā Staņislava draudzē 

 • 7. aprīlī (Lielā piektdiena) plkst. 12.00 – Kunga ciešanu dievkalpojums. 
 • 8. aprīlī (Lielā sestdiena) plkst. 16.00 – Lieldienu vigīlijas dievkalpojums.

Brodaižu Kunga Jēzus Apskaidrošanās draudzē 

 • 9. aprīlī plkst. 8.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētki.

Eversmuižas sv. Andreja katoļu draudzē

 • 2. aprīlis (svētdiena) Pūpolu zaru svētīšana. Pūpolsvētdiena. Plkst. 11.00 – Sv. Mise.
 • 6. aprīlis (Lielā Ceturtdiena), Pēdējo Vakariņu piemiņas diena. Plkst. 18.00 – Sv. Mise.
 • 7. aprīlī (Lielā Piektdiena). Stingrs gavēnis. Atlaidas par krusta pagodināšanu. Kunga Ciešanu un nāves piemiņas diena. Plkst. 17.00 – Krustaceļš. Plkst. 18.00 – Ciešanu dievkalpojums.
 • 8. aprīlī (Lielā Sestdiena). Svētī uguni, ūdeni, ēdienu. Atlaidas par ticības solījumu atjaunošanu. Augšāmcelšanās svētku vigīlija. Plkst. 15.00 – Sv. Mise.
 • 9. aprīlī svētī uguni, ūdeni, ēdienu. Kunga augšāmcelšanās, svinības. Plkst. 8.00 – Sv. Mise.
 • 10. aprīlī (OTRĀS LIELDIENAS) plkst. 11.00 – svētku Sv. Mise.

Pušmucovas Vissvētākās Jaunavas Marijas Pasludināšanas katoļu draudzē

 • 2. aprīlī (Pūpolu svētdiena), pūpolu zaru svētīšana. Plkst. 14.00 – Sv. Mise.
 • 6. aprīlī (Lielā Ceturtdiena). Pēdējo Vakariņu piemiņas diena. Plkst. 15.00 – Sv. Mise.
 • 7. aprīlī (Lielā Piektdiena). Piektdienā gavēnis. Atlaidas par krusta pagodināšanu. Kunga Ciešanu un nāves piemiņas diena. Plkst. 14.00 – Krustaceļš, plkst. 15.00 – Ciešanu dievkalpojums.
 • 8. aprīlī (Lielā Sestdiena). Svētī uguni, ūdeni, ēdienu. Atlaidas par ticības solījumu atjaunošanu. Augšāmcelšanās svētku vigīlija. Plkst. 18.00 – Sv. Mise.
 • 9. aprīlī. Kunga augšāmcelšanās, svinības. Svētī uguni, ūdeni, ēdienu. Plkst. 12.00 – Sv. Mise.

Aizpūres Vissvētākās Jaunavas Marijas Ticīgo Palīdzības draudzē

 • 2. aprīlī (Pūpolsvētdiena). Pūpolu zaru svētīšana. Plkst. 9.00 – Sv. Mise.
 • 8. aprīlī (sestdiena). Svētī uguni, ūdeni, ēdienu. Atlaidas par ticības solījumu atjaunošanu. Augšāmcelšanās svētku vigīlija. Plkst. 12.00 – Sv. Mise.

Sarkaņu Bezvainīgās Jaunavas Marijas Ieņemšanas katoļu draudzē 

 • 2. aprīlī (Pūpolu svētdiena) plkst. 12.00 – Sv. Mise.
 • 8. aprīlī (Lielā Sestdiena) plkst. 11.00 – Sv. Mise.
 • 9. aprīlī (Kunga augšāmcelšanās, svinības) plkst. 12.00 – Sv. Mise. 

Stiglovas Sv. Krusta Pagodināšanas draudzē

 • 2. aprīlī (Pūpolu svētdiena) plkst. 16.00 – Sv. Mise.
 • 6. aprīlī (Lielā Ceturtdiena) plkst. 13.00 – Sv. Mise.

Kārsavas luterāņu draudzē

 • 9. aprīlī plkst. 16.00 – svētku dievkalpojums ar Lieldienu sadraudzību pēc dievkalpojuma.

Ludzas luterāņu draudzē

 • 10.aprīlī plkst. 10.00 - Lieldienu dievkalpojums.